• Ambitieweb

Ambitieweb

Hoge verwachtingen en ambities kenmerken de wereld van gebiedsontwikkeling. Maar niet alles kan overal. Met een ambitieweb maken we ambities passend op de plek.

Maken we een ambitieweb, dan weten we aan het begin van een proces concreet te benoemen wat de verwachtingen en doelen zijn van de betrokken partijen. Gebiedsontwikkeling kenmerkt zich door hoge ambities. Met een ambitieweb maak je deze ambities concreet en passend. Een ambitieweb kan daarmee veel misverstanden voorkomen en gezamenlijke haalbare doelen inzichtelijk maken.

Maak verwachtingen realistisch en concreet

Vaak gebruiken we bij de start van een project het ambitieweb, om de ambities en verwachtingen concreet en realistisch te maken voor het projectgebied. Doe je dit bij de start van het project, dan zijn de verwachtingen van alle betrokken partijen helder en kunnen we duidelijke keuzes maken. Bijvoorbeeld in de dialoog tussen ontwikkelaars en gemeenten. Bij gebiedsontwikkelingsprojecten resulteert een ambitieweb vaak in een Nota van Uitgangspunten of een Programma van Eisen.

Afkomstig uit de grond-, weg- en waterbouwsector, maar inmiddels heeft het ambitieweb zijn sporen verdiend in de gebiedsontwikkeling.