• Cursus: Maak een omgevingsplan

Cursus: Maak een omgevingsplan

Alles te weten komen over het opstellen en wijzigen van het omgevingsplan? Dat kan!
In deze cursus leer je aan de hand van de praktijk alles over wat er komt kijken bij het maken  van een omgevingsplan.  Praktijk gericht, en dus vergelijken we ook de huidige planpraktijk met het nieuwe beleid en de regelgeving onder de Omgevingswet. Daarbij betrekken we de meest recente kennis en ervaring.

Aanpak

Het Rijk heeft voor het omgevingsplan een aantal nieuwe verplichtingen opgelegd. Het omgevingsplan is dan ook het belangrijkste juridische kader voor de fysieke leefomgeving. Maar, er is bij het opstellen van het omgevingsplan ook veel te kiezen. Hierover leer je alles tijdens deze cursus.

In drie tot zes dagdelen duiken we steeds dieper in de structuur en opzet van het omgevingsplan. We besteden tijdens de cursus uitgebreid aandacht aan het opstellen van het omgevingsplan en het vaststellen van wijzigingsbesluiten. Alles wat daarvoor nodig is, van beleid en wetgeving tot digitaliseringseisen, delen we met je in deze cursus. En natuurlijk werken we aan het in praktijk brengen van de leerstof. We maken een inhoudsopgave en een hoofdstructuur voor jouw omgevingsplan aan de hand van voorbeelden en standaarden en we bezien wat nodig en efficient is om besluiten te publiceren. Ook leer je wat de relatie is tussen het omgevingsplan, de omgevingsvisie en andere instrumenten uit de Omgevingswet, en hoe je deze in de beleidscyclus kan inzetten. 

Met het doorlopen van concrete mogelijkheden en keuzes ontstaat er veel inzicht over het omgevingsplan en de verschillende manieren waarop je een omgevingsplan kan maken.

 Voor wie

Deze cursus geven we aan teams die werken met omgevingsplannen. We richten hem zo in dat de cursus perfect past bij jouw organisatie en het kennisniveau van de deelnemers. De cursus is geschikt voor:

  • planmakers;
  • projectleiders;
  • bestuursrechtjuristen;
  • beleidsmedewerkers binnen het domein van de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld RO, milieu, veiligheid, water, erfgoed en ondergrond);
  • adviseurs en vergunningverleners van uitvoeringsdiensten.

Deze cursus geven we 'in company' in 3 tot 6 dagdelen, aan groepen tussen de 6 en 20 personen.

Door wie

De cursus wordt gegeven door onze specialist Omgevingsrecht Mr. Albert Jan Meeuwissen. 

Albert Jan heeft deze cursus ook via Berghauser Pont.

Resultaat 

Na afloop van deze cursus kan je zelf aan de slag met het opstellen van (deel)omgevingsplannen. Je hebt met elkaar keuzes gemaakt over de wijze waarop je het omgevingsplan wil inrichten  en hoe je komende jaren besluiten hierover kunt nemen en deze werkbaar en uitvoerbaar tot stand kan laten komen. Volg je deze cursus als team of groep collega's, dan kan je het geleerde meteen met elkaar in praktijk brengen.    

We bieden deze cursus op maat gemaakt aan, aangepast aan het kennisniveau en de concrete vraagstukken van jouw organisatie.

Neem contact op voor meer informatie!