ruimtevoorinitiatief

  • Home
  • flexibelbestemmingsplan

Flexibel Bestemmingsplan & Organische gebiedsontwikkeling

Het gangbare planningssysteem voor gebiedsontwikkeling is in essentie en volgens een lange traditie een  top-downmodel. Hierbij ligt het initiatief van de planvorming  volledig bij de overheid.

In het huidige tijdsgewricht  is gebiedsontwikkeling meer en meer een optelsom van relatief kleinschalige ontwikkelingen. Een proces met een open einde zonder vooraf gegeven blauwdruk van het eindresultaat. Daarbij is een dominante (leidende) rol weggelegd voor de eindgebruikers  en een faciliterende rol voor de overheid. Voor de overheid betekent dit onder meer kaders en grenzen stellen; het betekent ook het meer werken vanuit vertrouwen en minder vanuit dwingende regelgeving.

Deze organische gebiedsontwikkeling vraagt ook om een andere kijk op bestemmingsplannen en andere juridisch-planologische instrumenten. Bij uitnodigingsplanologie, als tussenvorm van toelatingsplanologie en ontwikkelingsplanologie, is het uitgangspunt om zo veel mogelijk ruimte op te nemen in het bestemmingsplan, tenzij er dwingende redenen zijn om de ruimte in te perken (bijvoorbeeld vanwege milieuregelgeving of ter bescherming van aanwezige kwaliteiten).

Wij zijn ervan overtuigd dat binnen het bestaande instrumentarium regels toepassing aan uitnodigingsplanologie kan worden gegeven.

Jan Oosterkamp

Jan Oosterkamp

Directeur / senior jurist omgevingsrecht

Contact