Leeuwardenwandeling

Missie
Onze missie is:
U helpen om Nederland mooier, sterker, natuurlijker en leefbaarder te maken.

U helpen, dat vinden wij belangrijk. Uw vraag is ons uitgangspunt. Samen met u gaan wij op zoek naar de vraag achter de vraag. Wanneer we elkaar helemaal begrijpen, kunnen wij op zoek naar een antwoord: een strategie, een proces of een product. Wij zorgen dat wij vertrouwd zijn met uw ruimtelijke omgeving en ook met uw ambtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke doelstellingen en beweegredenen. Zo werken wij: samen, contextgebonden en stap voor stap.

Met BügelHajema haalt u de eindstreep. Dat is ons doel. Dit geldt voor het proces waarbij wij samen met belanghebbenden tot een voor iedereen aanvaardbaar resultaat komen en dit geldt ook voor onze juridische plannen. Wij zijn dan ook trots dat onze bestemmingsplannen vrijwel zonder uitzondering een onherroepelijke status krijgen.

Kwaliteit
BügelHajema Adviseurs besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zijn producten en diensten. Met het oog op ons kwaliteitsbeleid en onze budgetbewaking wordt gewerkt met combinaties van senior- en juniormedewerkers en gaat standaard een tweede paar ogen over tussen- en eindproducten. Wij streven naar optimalisering van de kwaliteit van onze dienstverlening. In onze visie is kwaliteit het resultaat van een continu verbeterproces binnen een integere en transparante werkomgeving. Daarbij staat de klant voor ons centraal.

Duurzaamheid
BügelHajema Adviseurs vindt duurzaamheid ook binnen de eigen organisatie van groot belang. Daartoe heeft ons bedrijf een milieuscan laten uitvoeren die inzicht geeft in de huidige milieubelasting. Op basis van de milieuscan zijn maatregelen in gang gezet op het gebied van energieverbruik, mobiliteit en materiaalgebruik. In ons strategisch plan wordt jaarlijks gekeken naar de voortgang en wordt nagegaan of het milieuprofiel nog verder kan worden aangescherpt.

Organisatievorm
BügelHajema Adviseurs is een commercieel bureau en tevens een democratische werkgemeenschap. Onze medewerkers zijn allen aandeelhouders, verenigd in een Algemeen Bestuur van een stichting. Drie keer per jaar zetten de aandeelhouders gezamenlijk de hoofdlijnen van het bureaubeleid uit. De directie is door het Algemeen Bestuur benoemd om dit beleid voor te bereiden en de omstandigheden te creëren waarbinnen dit beleid wordt uitgevoerd. Zo hebben wij een organisatie gebouwd met een optimale betrokkenheid van medewerkers, die scherp en klantgericht kan opereren in de markt.

Netwerken
Onze omvang maakt het mogelijk om de belangrijkste specialismen op of gelieerd aan ons vakgebied in huis te hebben, maar wij kennen ook onze grenzen. Waar deze naderen, hebben wij uitstekende samenwerkingen met gespecialiseerde onderzoeksbureaus, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal en economisch onderzoek. Als kennisinstituut is het bureau initiatiefnemend in een breed netwerk op het gebied van standaardisering en digitalisering (SVBP en IMRO) en altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de aan de ruimte gekoppelde wetgeving (Platform31, BNSP en Netwerk Groene Bureaus). Als bureau verzorgen wij samen met enkele andere de Leergang Op Dezelfde Leest van Platform31.

Op dezelfde leest
Eind jaren 80 van de vorige eeuw is het laatste handboek 'Op dezelfde leest' (blauw/groen boek) uitgeven. Vervolgens is ook de uitgave 'Op de digitale leest' verschenen begin van het millenium. Deze uitgave is gebruikt voor de huidige digitale standaarden van bestemmingensplannen.

Begin jaren 90 is ook de succesvolle leergang 'Op dezelfde leest' gestart voor planologen en juristen. Ieder half jaar wordt daarbij een actueel onderwerp in relatie tot de ruimtelijke ordening en specifiek het bestemmingsplan behandeld in een supplement en wordt hiervoor vervolgens een studiemiddag voor alle deelnemers georganiseerd. Abonnees krijgen de supplementen automatisch toegezonden en hebben recht om twee deelnemers naar de studiemiddag af te vaardigen. Veel gemeenten maar ook andere overheden en bureau’s zijn abonnee.

Voor meer informatie of deelname aan Op dezelfde leest of losse supplementen kunt u contact opnemen met mr . Albert Jan Meeuwissen () of Maarten Hoorn van Platform31 via de link www.platform31.nl/odl
platform31          bnsp-logo-betakopie         NGBNVTL