BLOG3

  • Home
  • In Nederweert doen we het samen

In Nederweert doen we het samen!

Sinds november 2017 draai ik mee in het gemeentelijke projectteam van 6 personen voor de totstandkoming van de omgevingsvisie buitengebied van de gemeente Nederweert. Voor mij een bijzondere positie. De gemeente Nederweert huurt niet een bureau in om de totstandkoming van de omgevingsvisie te begeleiden of de visie op te stellen. Nee, ze huren mij in om binnen hun gemeentelijke projectteam mijn kennis en ervaring in te brengen. En daarmee natuurlijk ook de kennis en ervaring van ons bureau. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie maken ze van deze input gebruik.

Naast mijn persoon is er ook een extern communicatiedeskundige van het bureau Viduro ingehuurd als onderdeel van het projectteam. We hebben als bureau niet vooraf een plan van aanpak bedacht, maar hebben ‘werkenderweg’ in het projectteam samen de stappen voor het komende half jaar bepaald. En daarmee ook telkens weer kunnen bijschaven aan nieuwe omstandigheden.

Ik zette mijn ervaringen in dit proces op een rij. Enkele elementen die mij in deze aanpak goed zijn bevallen, zijn:

  • De blik vanuit communicatie leidt bij mij vaak tot nieuwe inzichten. Omgekeerd hebben een aantal werkvormen, die ik vanuit ons bureau inbracht, weer tot mooie gesprekken met de gemeenteraad geleid. Ofwel: met een combinatie van communicatie en inhoud sta je sterker.
  • Regelmatig koppelen we terug naar het gemeentelijke apparaat, waardoor de hele organisatie goed aangehaakt blijft.
  • Na een fase van ophalen, hebben we thema’s benoemd die verder uitgediept dienen te worden. Daarvoor hebben we niet een standaard overlegstructuur gehanteerd, maar maatwerk. Per thema hebben we bedacht wie we daarbij moesten betrekken, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Dat heeft een mooie opbrengst en betrokkenheid opgeleverd.
  • In de visie hebben we ook procesafspraken opgenomen. Een aantal lopende trajecten, zoals de mobiliteitsvisie waaraan gewerkt wordt, moeten gewoon doorlopen worden en bij afronding een vertaling krijgen naar de omgevingsvisie. In die zin is de omgevingsvisie ‘slechts’ een momentopname en nooit af. In Omgevingswet-jargon: ‘altijd klaar, maar nooit af’.
  • Het schrijven van de visie hebben we vanuit een kernteam gedaan. Met z’n drieën hebben we de inhoud op grote lijnen bedacht en verder uitgewerkt. Eerst als ‘visie in steekwoorden’ en daarna in meer uitgewerkte teksten. Daardoor is het verhaal een gezamenlijk verhaal geworden en niet het verhaal van de adviseur. Dat vind ik erg waardevol.

En zo kan ik nog even doorgaan. Voor mij een bijzondere en leerzame positie. Ik kijk uit naar de vervolgstappen.

Henk Veldhuis

Henk Veldhuis

Senior adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Contact