massastudie3

Massastudies

Een massastudie geeft een beeld van de ruimtelijke consequenties van een plan. Het is geen definitief ontwerp maar eigenlijk een studie om te komen tot optimale afstemming tussen de bestaande omgeving en de nieuwe plannen.

Stedenbouw is bij uitstek een driedimensionaal vak. Toch wordt de nog niet gebouwde leefomgeving nog veel te vaak slechts in het platte vlak uitgedrukt. Op verschillende momenten tijdens het ontwerpproces is het nuttig om de ruimtelijke impact in beeld te brengen door middel van een driedimensionaal model. Dat is niet alleen een prachtig ontwerpmiddel voor ons als stedenbouwers, maar verschaft ook een optimaal inzicht voor de opdrachtgever of burger. Het laat de kwaliteiten van een plan zien, maar legt ook genadeloos de zwakke punten bloot. Het verschaft nieuwe inzichten en maakt een veel nauwkeuriger inpassing in de omgeving mogelijk.

Hiervoor is een massastudie het beste middel. Een opdrachtgever die tijdens het ontwerpproces van een plan om een massastudie vraagt, gaat voor ruimtelijke kwaliteit.

Marijn Menger

Marijn Menger

3D specialist / Grafisch ontwerper

Contact