Leeuwardenwandeling

  • Home
  • omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement BügelHajema

Als omgevingsmanager vormen we de verbinding tussen de opdrachtgever, het project en haar omgeving en de schakel tussen plan en werkelijkheid. We staan altijd naast onze opdrachtgever en creëren de balans tussen planproces, besluitvorming en uitvoering van het project. Daarbij is maatwerk nodig. Onze omgevingsmanagers hebben kennis van zaken in het noodzakelijke vergunningentraject en kunnen praktische oplossingen aandragen bij de planuitvoering. Daarbij is een heldere communicatie nodig. Zowel naar de omgeving van een plangebied (wat kunnen zij verwachten aan hinder? Hoe lang gaat het duren?), als naar de opdrachtgever (wat kunt u verwachten in het proces? Welke keuzes moeten gemaakt worden? Waar zitten de kritische punten?) als naar de stakeholders (wie wordt er ingezet en wanneer? Hoe verloopt het vergunningentraject?).

Onze omgevingsmanagers hebben een achtergrond in omgevingsrecht, planologie of ontwerp en nemen deze expertise mee in hun rol. Zo kan voor heel verschillende projecten de juiste man of vrouw gevonden worden. Door onze teamgebonden werkwijze leveren wij geen solist, maar een ervaren regisseur met een team van specialisten achter zich.

Benieuwd naar onze omgevingsmanagers?

Amersfoort: Jan Oosterkamp, Henk Veldhuis
Assen: Peter Bügel, Petricia de Jong, Pieter Schollema
Leeuwarden: Nelleke Linthorst,  Douwe Terpstra