omgevingsplan2

  • Home
  • Omgevingswet
  • Omgevingsplan

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is in de Omgevingswet hét instrument om gebiedsgerichte en algemene regels voor de fysieke leefomgeving vast te stellen. Wie een plan heeft (bouwen, een functie veranderen, een weg aanleggen, een sloot dempen, of bijvoorbeeld een evenement organiseren) moet over een paar jaar in het Omgevingsplan kijken of dat ter plaatse mag, en of er een vergunning voor aangevraagd of een melding voor gedaan moet worden.
Een omgevingsplan vervangt straks het bestemmingsplan, maar is veel breder doordat veel verordeningen en regels ook worden opgenomen in een omgevingsplan.

Overgangsrecht
Er is nog best even tijd voordat een omgevingsplan het bestemmingsplan gaat vervangen. Als de Omgevingswet in werking treedt hebben alle gemeenten van rechtswege een omgevingsplan. Het overgangsrecht regelt namelijk dat de huidige bestemmingsplannen en een aantal andere gemeentelijke besluiten en regelingen die van rijkswege worden meegegeven (ook wel de ‘bruidsschat’ genoemd), automatisch worden aangemerkt als een omgevingsplan.

Gemeenten hebben tot 1 januari 2029 de tijd om dit omgevingsplan van rechtswege om te bouwen of aan te passen tot een volledig eigen omgevingsplan dat ook voldoet aan de Digitale Standaarden van de Omgevingswet (DSO).

Nu al een omgevingsplan?
Er kan zeker al worden begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsplan. Dit wordt ook aangemoedigd; om er voor te zorgen dat gemeenten zich hierop gaan concentreren is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen in 2018 afgeschaft.

Bij het opstellen van een omgevingsplan komt veel kijken. Er moeten veel bestemmingsregelingen geïntegreerd en aangepast worden. Ook kunnen de zogenoemde bruidsschat en gemeentelijke verordeningen en andere regels worden ingepast. Tegelijk weten we nog niet exact hoe een omgevingsplan er uit zal gaan zien.

Waarom dan toch al aan de slag? Een Omgevingsplan stelt een gemeente in staat om te bepalen op welke wijze ze straks wil gaan sturen (en loslaten). Deze dialoog, vaak gevoerd tijdens het opstellen van een omgevingsvisie, vindt zijn doorwerking in het omgevingsplan.
Met gebruikmaking van de mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet kan al gewerkt worden in het licht van de nieuwe regels uit de Omgevingswet (en bijbehorende AMvB’s /Omgevingsregeling). Er kan bijvoorbeeld een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte worden opgesteld.

Zowel bij het voorbereiden van een omgevingsplan, het daadwerkelijk opstellen van een omgevingsplan als bij het maken van een bestemmingplan met verbrede reikwijdte, kunnen wij u adviseren en ondersteunen. Ook verzorgen wij cursussen hierover.

 

Jan Oosterkamp

Jan Oosterkamp

Amersfoort

Contact


Albert Jan Meeuwissen

Albert Jan Meeuwissen

Assen

Contact