• Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

BügelHajema Adviseurs verwerkt persoonsgegevens en daar willen wij helder en transparant over informeren, onder meer door middel van deze privacyverklaring.

Vanaf 25 mei 2018 is privacywetgeving in de vorm van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de hele Europese Unie. Hieronder leest u hoe wij hiermee omgaan en wat het betekent voor u.

Gegevens
Wij verzamelen gegevens van (potentiële) opdrachtgevers. Vanaf het offertestadium worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen: bedrijf, voor- en achternaam van de contactperso(o)n(en)/opdrachtgever, e-mailadres, telefoonnummer, postadres/factuuradres.
Deze gegevens zijn nodig voor het correct uitvoeren van de opdracht en het voeren van een juiste administratie.

Voor onze nieuwsbrief of bij het organiseren van een workshop of seminar, vragen wij u tevens om gegevens. Dit betreft de volgende gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam + -adres, functie, telefoonnummer.
Wij vragen alleen om gegevens die nodig zijn om informatie te versturen of om deelname zo goed mogelijk te regelen.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.
BügelHajema Adviseurs is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Bewaringstermijn
De gegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt.
Gegevens voor onze nieuwsbrief of in verband met het organiseren van een workshop of seminar bewaren wij niet langer dan u wenselijk vindt. U kunt zich altijd uitschrijven van onze nieuwberichten, hiervoor is een knop onderaan elke mailing zichtbaar.

Verwijderen
U kunt te allen tijde aan ons doorgeven indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd. Meld dit bij ons secretariaat ().

Beveiliging
Ter beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wij versturen gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen.
  • Al onze collega’s zijn op de hoogte van de AVG en weten hoe ze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Vragen en feedback
Heeft u nog vragen of klachten? Neem dan contact op met ons: of 0592 - 31 62 06.

De website bugelhajema.nl is met zorg samengesteld en tracht betrouwbare informatie te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat die informatie juist, volledig of actueel is.