Uniforme bescherming en ontwikkeling van unieke Waterlinie
VNG Magazine, maart 2016
Henk Veldhuis

Een houdbaar bestemmingsplan Landelijk gebied
ROmagazine nr. 10, oktober 2014
Anke Hiemstra en Pier Wiebe Rienstra

Leeuwarden, een buitengebied met ontwikkelingsmogelijkheden
ROmagazine nr. 7-8, juli - augustus 2014
Pier Wiebe Rienstra en Nelleke Linthorst

Hoe verder met bestemmingsplannen voor het landelijk gebied na het bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld”
Over de hoofdpunten van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan en de voorwaarden voor een bestemmingsplan met ontwikkelingsmogelijkheden
Pier Wiebe Rienstra, Douwe Terpstra en Anke Hiemstra

Betaalbaar wonen, advies van experts aan Schiermonnikoog
Beschrijving van de resultaten van de expertmeeting woondiscussie Schiermonikkoog, mei 2014
Met Jan Oosterkamp als één van de experts

In het buitengebied kan (bijna alles)

Omgevingsweb, mei 2014
Barend van der Veen

Voorbeeldformule in Friesland: De Nije Pleats
Boerderijen om trots op te zijn (LTO Noord en NMF Drenthe), deel 2, 2014
Interview met Barend van der Veen

Duurzaamheid in een bestemmingsplan kan wél
Omgevingsweb, april 2014
Michiel Mosterman

Afstemming planMER e
n bestemmingsplan buitengebied
Omgevingsweb, april 2014
Pier Wiebe Rienstra en Henk Veldhuis

Weer ruimte voor veehouderij in een bestemmingsplan buitengebied?

Landwerk, april 2014
Pier Wiebe Rienstra en Henk Veldhuis


De MRE-scan; een zoektocht naar de kracht van bestaande bedrijventerreinen
Omgevinsweb, maart 2014
Mischa Teensma

Bomen na de storm
Leeuwarder Courant, 12 februari 2014
Mischa Teensma en Johan Kruiger


Aanpak pauzelandschappen, gebieden in de wachtstand
Omgevingsweb, februari 2014
Mischa Teensma


De strijd om planologische bescherming - de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Landwerk, nummer 6, 2013
Roger Raat

De rode loper uit voor ondernemers
Terreinwinst, winter 2013
Interview met Pieter Schollema

Strooiverlichting in natuurgebieden

Toets, december 2013
Reinier Meijer

Ouderenzorg in transitie
Stedebouw & Architectuur, nummer 5, 2013
Interview met Andries van den Berg (en anderen)

Flexibel en veerkrachtig bestemmen
ROmagazine, juli/augustus 2013
Jan Oosterkamp en Wim Bomhof

Uitbreidingsmogelijkheden in Natura 2000 gebieden
Tijdschrift voor Agrarisch Recht, juni 2013
Rosalie van Ruler


Flexibel bestemmen
Platform 31, mei 2013
Interview met Andries van den Berg


Recensie Swarming Landscapes

Groen, nummer 6, 2013
Hans Broess

Ondergronds bestemmen
Bodem, nummer 4, 2013
Albert Jan Meeuwissen

Stad Leeuwarden
City Visie, nummer 1, 2013
Interview met Mischa Teensma

Prijsvraag Energiebewust opdrachtgeverschap 2012
Inzendingen, nominaties en jurybeoordeling
Prijsvraag in SIA-Raak-mkb-project Energieke Restauratie
Andries van den Berg (jurylid)