bkp middendrenthe1

  • Home
  • Visie en ruimtelijk ontwerp

Visie en ruimtelijk ontwerp

Een visie voor een regio, een gemeente, een stroomgebied van een beek of een rivier of voor een wijk of een dorp; BügelHajema Adviseurs gaat samen met u op zoek naar identiteit, kansen en ambities. Daarbij gaat het om het markeren van waarden; gezamenlijke waarden die maatschappelijk worden gedragen. En het gaat om het in beeld brengen van kansen en het bepalen van ambities. Dit doen wij niet alleen met de overheid, maar met alle partijen die een belang vertegenwoordigen in een gebied. Onze kracht is het pakkend in beeld brengen van waarden, het inventariseren en koppelen van belangen en het verbeelden van kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden. Wij doen dit in visies op verschillende schaalniveaus; soms met de status van een structuurvisie, soms als identiteitsvisie of als masterplan.