Henk Veldhuis

Henk Veldhuis

Senior adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Henk is een allround adviseur en procesbegeleider in de ruimtelijke ordening met een grote deskundigheid en ervaring in de volle breedte van het ruimtelijk domein. Zijn kwaliteiten komen vooral tot uitdrukking bij complexe plannen in het landelijk gebied waar ruimtelijke ordening en milieu elkaar raken. Hij heeft zich gespecialiseerd in de afstemming tussen de regelgeving op grond van milieuwetten en de Natuurbeschermings¬wet 1998 enerzijds en ruimtelijke plannen anderzijds.

Henk schakelt moeiteloos tussen verschillende schaalniveaus: van maatwerkoplossingen op perceelsniveau tot complexe intergemeentelijke visies. Hij beschikt over een scherp analytisch vermogen en kan zich goed verplaatsen in de problematiek van de opdrachtgever. Zijn communicatiestijl is open en proactief en zijn schrijfstijl compact en ‘to the point’. Binnen ons bureau speelt Henk een prominente rol in de innovatie van het ruimtelijk instrumentarium, met name gericht op uitnodigingsplanologie in het landelijk gebied.