Jan-Ale van der Ploeg

Jan-Ale van der Ploeg

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Jan-Ale van der Ploeg is één van onze jongere planologen met inmiddels een uitgebreide staat van dienst. Jan-Ale heeft zich in ons bedrijf ontwikkeld tot een accurate, ervaren, flexibele en snelle werker met een scherp analytisch vermogen. Hij is betrokken bij diverse op actualisatie dan wel op ontwikkeling gerichte ruimtelijke plannen, zowel voor grotere gebieden als voor kleinschaliger ontwikkelingen. Jan-Ale is in staat seniorprojectleiders veel werk uit handen te nemen.