Jeroen van Brussel

Jeroen van Brussel

Senior adviseur omgevingsrecht, projectleider

Jeroen werkt sinds 2002 bij BügelHajema Adviseurs en heeft een ruime ervaring met ruimtelijke vraagstukken. Hij heeft een gedegen kennis van zowel planologie, milieu als omgevingsrecht waarbij hij overheden, nutsbedrijven en private partijen zoals ontwikkelaars tot zijn opdrachtgevers mag rekenen. Jeroen is een ervaren en allround adviseur en projectleider, die op grond van zijn persoonlijkheid, kennis en ervaring in proces en inhoud tegenstrijdige belangen tot een integrale en gedragen visie kan verwerken. Dat vraagt inzicht in de belangen van verschillende stakeholders (de omgeving) en de politieke besluitvorming. Hij kan zich goed verplaatsen in de problematiek van de opdrachtgever en daar ‘to the point’ op reageren. Behalve een goede mondelinge communicatie ligt zijn kracht bij het compact formuleren van adviezen en rapporten. Aan zijn adviezen gaat altijd een zorgvuldige analyse vooraf en worden weloverwogen genomen. Daarnaast is Jeroen verantwoordelijk geweest voor het lijnmanagement binnen BügelHajema Adviseurs. Gedurende deze periode heeft hij het relatiemanagement voortgezet en is hij inhoudelijk betrokken gebleven bij diverse projecten.