N69

  • Home
  • Verkeer en geluid

Verkeer

Bij ruimtelijke plannen kan sprake zijn van een toename van de verkeersintensiteit, verkeersveiligheidsproblemen of parkeerproblemen..
Wij kunnen u adviseren over de technische verkeersaspecten, maar kunnen ook een verkeerskundig ontwerp maken voor een verkeersveilige omgeving op basis van het concept duurzaam veilig. Daarnaast geven we advies over parkeerproblematiek, RVV/BABW aangelegenheden en verkeersgeneratie.