Skip to main content
  • Maak de draai! Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet: van lineair naar cyclisch

Maak de draai! Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet: van lineair naar cyclisch

De Omgevingswet gaat door. BügelHajema nodigt je uit om de draai te maken! We bespreken de motieven, ambities en doelen achter de Omgevingswet. En we benoemen de mogelijkheden in de nieuwe wet voor gebiedsontwikkeling. Hoe maak je nieuwe plannen mogelijk? Waar zet je de BOPA, het programma, het omgevingsplan en de –visie in?   

Door te werken volgens de beleidscyclus kan er veel. Maar, dat vraagt om beleidscyclusdiscipline!  Dat betekent dat bij elk onderwerp dat de fysieke leefomgeving raakt, we onszelf de vraag stellen: hoe verhoudt zich dit tot onze omgevingsvisie? Door de beleidscyclus centraal te stellen in het werken met de Omgevingswet én in plannen voor gebiedsontwikkeling gaan we van een lineaire naar cyclische aanpak. Zo maak je de draai!

Download onze white paper hier

Agneta Flameling

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider
Agneta is een gedreven en enthousiaste adviseur en projectleider. Ze is een geboren procesbegelei...
Deel dit artikel

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied lees je in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in!