Projecten

Wat we doen bij BügelHajema? Wij werken aan projecten en processen in onze ruimtelijke leefomgeving. Je vindt ons van Schiermonnikoog tot Limburg. Daar we werken als procesbegeleider, onderzoeker, specialist Omgevingswet of ontwerper.

Lees hier meer over ons werk.

Ontwikkelen in Werelderfgoedgebied? Dat doe je aan de keukentafel

Hoe kun je een agrarisch bedrijf verder ontwikkelen binnen een UNESCO-Werelderfgoedgebied? Dat was de centrale vraag in dit project. Hoe behoud je de bijzondere kenmerken en laat je toch nieuwe ontwikkelingen toe? We vonden de oplossing in een overlegstructuur tussen belanghebbenden, deskundigen en de gemeente.

Inrichtingsplan en visualisaties openbare ruimte

Maak samen met de bewoners een hedendaagse en toekomstbestendige inrichting voor De Hoven in de nieuwe woonwijk De Vlierlanden in Ommen. Dat was de opdracht van de gemeente Ommen. Het resultaat zijn vier verschillende ‘hoven’, allemaal met ruimte voor groen en vooral ruimte voor het bergen van het regenwater. Want aan goten en straatkolken doen we niet in dit deel van Vlierlanden!

Beplantingsplan Veluwe, van schets naar hovenier

Een beplantingsplan voor een terrein in één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland; de Veluwe. BügelHajema adviseurs maakte voor een gebied op de Veluwe een beplantingsplan dat volledig aansluit bij de bestaande landschappelijke context en gebiedseigen kenmerken van de Veluwe, en waarbij de eisen van de provincie zijn meegenomen.  

Koersdocument omgevingsvisie provincie Groningen

Wat is de koers van de provincie Groningen voor de ruimtelijke inrichting van de Groningse leefomgeving? In het Koersdocument toont Groningen haar plannen. Geen lijvig boekwerk, maar een bondig en beeldend document waarin de belangrijkste Groningse opgaven van richting worden voorzien.  

Natuurtoets en vleermuizenonderzoek Camping Lauwersoog

Een vleermuisonderzoek om een ontwikkeling op een camping bij Lauwersoog mogelijk te maken. Welke compenserende maatregelen kan je nemen? We dachten in een vroeg stadium mee over de beste oplossing. Deze investering vooraf leverde later in het proces tijdswinst op!

Procesbegeleiding en bestemmingsplan Landgoed Deelerwoud

Onderhoud en renovatie van een landgoed financieren door woningen te bouwen. Dat doen ze in Landgoed Deelerwoud. Door op twee plekken woningen te realiseren, genereert het landgoed middelen voor herstel en renovatie van het in verval geraakte landgoed.

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

In onze nieuwsbrief schrijven we regelmatig over actuele projecten en interessant nieuws.
Benieuwd? Schrijf je hier in! 

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied lees je in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in!