Projecten

Wat we doen bij BügelHajema? Wij werken aan projecten en processen in onze ruimtelijke leefomgeving. Je vindt ons van Schiermonnikoog tot Limburg. Daar werken we als procesbegeleider, onderzoeker, specialist Omgevingswet of ontwerper.

Lees hier meer over ons werk.

Ruimte-voor-ruimteregeling Schiphorsterweg 5-7 te Schiphorst

De boerderij De Reesthorst, een rijksmonument, maken we met een ruimte-voor-ruimteregeling geschikt voor meerdere woningen. De agrarische bestemming verdwijnt, de oorspronkelijke boerderij wordt gesplitst én er komt ruimte voor een derde woning. Dit kan alleen met veel aandacht voor de monumentale status, natuurwaarden en het (cultuurhistorische) landschap.

Standaardregels omgevingsplan Breda

Zelfs als je (zoals de gemeente Breda) al een bibliotheek hebt met standaardregels voor het bestemmingsplan, dan is er nog een vertaalslag nodig om deze geschikt te maken voor het omgevingsplan. BügelHajema hielp de gemeente deze standaardregels aan te scherpen, zodat ze goed aansluiten bij de systematiek van de Omgevingswet, het DSO én hun eigen bestaande regelingen. 

Omgevingsplan in 'klare taal': leesbaar en toegankelijk

Met de gemeente Wageningen aan de slag voor hun eerste omgevingsplan. De gemeente Wageningen pakt dat bij de bron aan: voor een bestaand woongebied van Wageningen zetten we de regels uit het bestemmingsplan om naar een omgevingsplan in Klare Taal: leesbaar en toegankelijk.

Bewonersparticipatie in woongebied de Hoven

Samen met bewoners een gebied ontwerpen en indelen. We doen het in de Hoven Noord in Zutphen. De rode draad in dit proces ligt in sociale duurzaamheid: Samen met bewoners en de gemeente Zutphen werken we aan de invulling van de nieuwe woonwijk. Daarbij gaan we stap voor stap richting een gedragen eindresultaat. 

Inventarisatie van waardevolle bomen en landschapselementen

Waardevolle bomen en landschapselementen behouden, dat vindt de gemeente Waadhoeke belangrijk. Die ene mooie grote beuk voor de pastorie, de volle erfbeplanting rond een boerderij, de hoge bomen rond een kerk of de wegbeplanting bij een dorpsentree. We maakten een waardebepaling en inventarisatie van alle bomen en van de streekeigen landschapselementen in de gemeente.

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Hoorn

Gebiedsontwikkeling van De Poort van Hoorn tot een toekomstbestendig gebied met nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus. Een binnenstedelijke herontwikkeling, op steenworp afstand van een modern multimodaal mobiliteitsknooppunt, de historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland.

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

In onze nieuwsbrief schrijven we regelmatig over actuele projecten en interessant nieuws.
Benieuwd? Schrijf je hier in!