Projecten

Wat we doen bij BügelHajema? Wij werken aan projecten en processen in onze ruimtelijke leefomgeving. Je vindt ons van Schiermonnikoog tot Limburg. Daar werken we als procesbegeleider, onderzoeker, specialist Omgevingswet of ontwerper.

Lees hier meer over ons werk.

Inventarisatie van waardevolle bomen en landschapselementen

Waardevolle bomen en landschapselementen behouden, dat vindt de gemeente Waadhoeke belangrijk. Die ene mooie grote beuk voor de pastorie, de volle erfbeplanting rond een boerderij, de hoge bomen rond een kerk of de wegbeplanting bij een dorpsentree. We maakten een waardebepaling en inventarisatie van alle bomen en van de streekeigen landschapselementen in de gemeente.

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Hoorn

Gebiedsontwikkeling van De Poort van Hoorn tot een toekomstbestendig gebied met nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus. Een binnenstedelijke herontwikkeling, op steenworp afstand van een modern multimodaal mobiliteitsknooppunt, de historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland.

Ecologische begeleiding op locatie bij herontwikkeling vakantiepark

Een vakantiepark in Drenthe, aan de rand van Unesco Werelderfgoed met veel natuurwaarden, daar is goed projectleiderschap en ecologisch onderzoek onmisbaar. De vele bijzondere soorten die hier werden aangetroffen door onze ecoloog, maakte een aanpak op maat nodig. Met de juiste ecologische begeleiding op locatie en een nauwkeurige planning met gefaseerde bouw, werd veel mogelijk.

Ontwikkelen in Werelderfgoedgebied? Dat doe je aan de keukentafel

Hoe kun je een agrarisch bedrijf verder ontwikkelen binnen het UNESCO-Werelderfgoedgebied de Beemster? Dat was de centrale vraag in dit project voor de gemeente Purmerend. Hoe behoud je de bijzondere kenmerken van de Beemster en laat je toch nieuwe ontwikkelingen toe? We vonden de oplossing in een overlegstructuur tussen belanghebbenden, deskundigen en de gemeente.

Inrichtingsplan en visualisaties openbare ruimte

Maak samen met de bewoners een hedendaagse en toekomstbestendige inrichting voor De Hoven in de nieuwe woonwijk De Vlierlanden in Ommen. Dat was de opdracht van de gemeente Ommen. Het resultaat zijn vier verschillende ‘hoven’, allemaal met ruimte voor groen en vooral ruimte voor het bergen van het regenwater. Want aan goten en straatkolken doen we niet in dit deel van Vlierlanden!

Beplantingsplan Veluwe, van schets naar hovenier

Een beplantingsplan voor een terrein in één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland; de Veluwe. BügelHajema adviseurs maakte voor een gebied op de Veluwe een beplantingsplan dat volledig aansluit bij de bestaande landschappelijke context en gebiedseigen kenmerken van de Veluwe, en waarbij de eisen van de provincie zijn meegenomen.  

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

In onze nieuwsbrief schrijven we regelmatig over actuele projecten en interessant nieuws.
Benieuwd? Schrijf je hier in!