Projecten

Wat we doen bij BügelHajema? Wij werken aan projecten en processen in onze ruimtelijke leefomgeving. Je vindt ons van Schiermonnikoog tot Limburg. Daar werken we als procesbegeleider, onderzoeker, specialist Omgevingswet of ontwerper.

Lees hier meer over ons werk.

Nieuwe woonwijk Swifterbant-Zuid

Samen met een ontwerpteam van bewoners een ruimtelijke hoofdstructuur en duurzaam stedenbouwkundig plan ontwikkelen voor de woonwijk Swifterbant-Zuid. Speciale aandacht ging uit naar de samenhang met de bestaande wijken van Swifterbant.

Omgevingsplan Doornspijk / Casco voor Elburg

Bij het maken van een omgevingsplan komt veel kijken! De gemeente Elburg koos voor het maken van een omgevingsplan voor de kern Doornspijk, waarbij we alle ervaringen meteen verwerkten in een casco-omgevingsplan (een basisstructuur) voor de hele gemeente Elburg.

Omgevingsvisie Smallingerland

In een co-creatieproces met gemeente en samenleving werken aan de toekomst van Smallingerland. Wat is het toekomstbeeld van Smallingerland voor 2040?

Omgevingsvisie Gennep

Met de slogan ‘Samen maken we Gennep’ stelden we met gemeente en inwoners een integrale omgevingsvisie op, die de nadruk legt op ‘samen’.

Duurzame aardehuizen Olst

Een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan waarin een Nederlandse primeur mogelijk werd gemaakt; de bouw van 23 duurzame en zelfvoorzienende ‘aardehuizen’. Woningen die in hun eigen energie voorzien, een eigen systeem van waterzuivering hebben en worden gebouwd van restmaterialen.

Zonneveld Maatweg zet rijksmonument in het zonnetje

Een rijksmonument zichtbaar maken met zonnepanelen. De inundatiegronden van de oude Grebbelinie komen terug uit de geschiedenis door het gebruik van zonnepanelen.

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

In onze nieuwsbrief schrijven we regelmatig over actuele projecten en interessant nieuws.
Benieuwd? Schrijf je hier in!