Skip to main content

Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet. Vertrouwd terrein voor ons. Onder de Omgevingswet maken we plannen en visies realiseerbaar! Zoek je begeleiding, een cursus of maak je een omgevingsplan of –visie? Wij helpen graag.

De Omgevingswet vraagt van ons allemaal een andere denk- en werkwijze. Van sectoraal naar integraal. Van ‘nee, tenzij...’ naar ‘ja, mits..’. Met het versimpelen van regels en het bundelen van wetten kunnen we nieuwe plannen makkelijker realiseren. Zo geeft de Omgevingswet ruimte aan leefomgeving.

Omgevingsvisies, -plannen, cursussen en spelvormen, lees hier alles over onze werkzaamheden op het gebied van de Omgevingswet.