Skip to main content
  • Omgevingsplanactiviteit (bopa en opa)

Omgevingsplanactiviteit (bopa en opa)

Hoe gaan we na de inwerkingtreding van de Omgevingswet om met projecten en initiatieven? Veel plannen maken we mogelijk met een zogenoemde omgevingsplanactiviteit, oftewel een opa.

Dit werkt als volgt:

Is je plan in strijd met het omgevingsplan: bopa

Plannen die niet binnen het omgevingsplan passen, maken we mogelijk met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa).

Met een bopa verleen je een vergunning om af te wijken van het omgevingsplan. Met de aanvraag onderbouw je, ondanks de strijdigheid met het omgevingsplan, dat er sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Daarnaast toets je aan alle relevante en nieuwe wettelijke vereisten.

De bopa ligt in het verlengde van de huidige vergunning ‘strijdig gebruik’, maar toch is het even opnieuw kennismaken. Dit komt ook doordat de achterliggende digitale techniek de manier van werken enorm verandert. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van de bopa? Wij adviseren je graag. Zo is de bopa zeker niet alleen geschikt voor kleine projecten, maar kan het ook ingezet worden voor grotere plannen!

Wij stellen graag de aanvraag voor een bopa voor je op, inclusief de onderbouwing. Daaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en een toets aan de wettelijke vereisten.

Is je plan niet in strijd met het omgevingsplan: opa

Ook als je plan past binnen het omgevingsplan kan een opa nodig zijn. Een binnenplanse opa is een activiteit die voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Maar, voor deze activiteit is wel een vergunning nodig. De gemeente bepaalt meestal zelf om wat voor activiteiten het gaat en neemt hiervoor regels op in het omgevingsplan. Voorbeelden van binnenplanse opa's kunnen zijn: het kappen van bomen, het organiseren van een festival of het plaatsen van een horecaterras.

Weet je niet zeker of een binnenplanse opa nodig is voor je plan, of werk je als gemeente aan het omgevingsplan waarin je deze opa's benoemt? We helpen je graag verder.

Energie klimaat