Skip to main content
  • Omgevingsvergunning (ruimtelijke onderbouwing)

Omgevingsvergunning (ruimtelijke onderbouwing)

Voor een uitgewerkt initiatief of bouwplan maken we niet altijd een omgevingsplan. Nieuwe initiatieven kunnen we ook realiseren met een omgevingsvergunning (ook wel een ‘uitgebreide procedure Wabo’ genoemd). Hiermee geeft een gemeente officieel toestemming om bepaalde plannen uit te voeren. Bij kleine planafwijkingen, zoals een kleinschalige uitbreiding, kiezen gemeenten vaak voor deze procedure.

Voor een omgevingsvergunning stellen we een ruimtelijke onderbouwing op. Deze toont aan dat een project haalbaar en uitvoerbaar is. Er moet sprake zijn van, zoals dat heet, een goede ruimtelijke ordening. Een ruimtelijke onderbouwing lijkt wel wat op de toelichting van een omgevingsplan of bestemmingsplan, toch zijn er ook grote verschillen. Belangrijkste is dat een initiatief waarvoor we een ruimtelijke onderbouwing opstellen, al concreet moet zijn uitgewerkt.   

Wat heb je nodig voor een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning aanvragen voor een initiatief? Dan is een concreet en uitgewerkt bouwplan nodig. Alle onderdelen van het plan moeten zijn onderzocht en uitgewerkt, zodat de gemeente (of andere bevoegde instantie) een afgewogen besluit kan nemen. Onze projectleider helpt bij het maken en verzamelen van de benodigde stukken. Een goede voorbereiding bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is essentieel.   

Zo voeren we voor een omgevingsvergunning vooraf in de procedure vaak onderzoek uit, bijvoorbeeld een ecologisch onderzoek of de stikstofdepositie van een bouwproject. Hebben we een specialisme niet in huis? Dan coördineren we dit onderzoek. We hebben een doorlopende samenwerking  met diverse onderzoekspecialisten.

Een goede voorbereiding is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning meer dan het halve werk!

Eenmalige beschikking

Een toegekende omgevingsvergunning is een zogenoemde eenmalige beschikking. De geldende bestemming in het omgevingsplan blijft dus ongewijzigd. Daarom is van belang dat het initiatief helemaal is uitgewerkt. Is de procedure eenmaal gaan lopen, dan zijn wijzigingen in het bouwplan bijna niet meer mogelijk. Een goede voorbereiding is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning dus meer dan het halve werk.