Skip to main content
  • Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Met de komst van de Omgevingswet verdwijnt het bestemmingsplan. Maar, in de praktijk zal het bestemmingsplan nog een rol blijven spelen. Alle bestemmingsplannen gaan per slot van rekening over in het gemeentelijke omgevingsplan.

Onze grote ervaring in het maken van bestemmingsplannen en het begeleiden van de bijbehorende ruimtelijke procedures geven ons inzicht in deze plannen en de mogelijkheden voor de toekomst.

De Omgevingswet en jouw initiatief

Ook onder de Omgevingswet helpen we met een trefzeker advies welke planvorm het meest passend is. Het verschilt per initiatief of we een omgevingsplan maken, een omgevingsvergunning aanvragen, of een omgevingsplanactiviteit. Welk instrument nodig is voor een initiatief bepalen we samen en is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld hoe ver het plan is uitgewerkt en wat de ruimtelijke impact is. We zoeken het juiste middel bij het doel.