Skip to main content
 • Procesbegeleiding en bestemmingsplan Landgoed Deelerwoud

Procesbegeleiding en bestemmingsplan Landgoed Deelerwoud

Onderhoud en renovatie van een landgoed financieren door woningen te bouwen. Dat doen ze in Landgoed Deelerwoud. Door op twee plekken woningen te realiseren, genereert het landgoed middelen voor herstel en renovatie van het in verval geraakte landgoed. Bij dit plan traden we op als procesbegeleider en stelden we een nieuw bestemmingsplan op. Een complex project, door de ligging in en nabij Natura 2000, het Gelders Natuur Netwerk en de Groene ontwikkelingszone.

 • Projectnaam:
  Procesbegeleiding en bestemmingsplan Landgoed Deelerwoud
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2022
 • Locatie:
  Landgoed Deelerwoud ten oosten van Hoenderloo op de Veluwe
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Apeldoorn en Stichting Huis Deelerwoud b.v.
 • Projectleider/contactpersoon:

Woningbouw als economische drager

Het landgoed Deelerwoud met een omvang van 690 hectare is een stille en besloten enclave in een druk bezocht deel van de Veluwe. Het poortgebouw naast de muziekkoepel in Hoenderloo is heel bekend, maar wat zich daarachter bevindt weten velen niet. Dat is onder andere:

 • 580 hectare bos;
 • 46 hectare natuurgrasland;
 • 45 hectare akkerland;
 • 19 hectare weiland;
 • één rijksmonument;
 • acht gemeentelijke monumenten.

Landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch is het terrein van grote waarde. De bebouwde gedeelten van het landgoed zijn echter behoorlijk in verval geraakt. Veel gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Toch zijn het nog steeds monumenten.

Samen met de gemeente Apeldoorn heeft Stichting Huis Deelerwoud in 2016 de Landgoedvisie Deelerwoud gepresenteerd. De essentie is dat op een tweetal strategische locaties aan de rand van het landgoed woningen worden gebouwd als economische drager. Met de opbrengst financiert het landgoed de noodzakelijke investeringen voor renovatie, en het onderhoud daarna. Voor de gemeente is het behoud van de monumenten op het landgoed de belangrijkste aanleiding om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast vindt de gemeente het van belang dat het landgoed beter beleefbaar wordt voor de lokale bevolking en toeristen/recreanten. Het landgoed is al ruim anderhalve eeuw niet opengesteld en dat blijft zo. Maar er zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de beleefbaarheid van landgoed Deelerwoud, zoals via excursies en open dagen. 

Hiervoor was veel onderzoek nodig. Het gebied ligt immers op een kwetsbare locatie, midden op de Veluwe. Grote delen van het landgoed zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, Gelders Natuur Netwerk en Groene ontwikkelingszone.

Integrale aanpak 

 

Voor dit plan verzorgde BügelHajema het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige visie en alle vergunningen Wet natuurbescherming

 

Eind 2021 benaderde de gemeente Apeldoorn ons bureau om hen te ondersteunen bij het ombouwen van alle beschikbare bouwstenen tot een concept bestemmingsplan voor het hele landgoed Deelerwoud. BügelHajema werd onderdeel van het kernteam Deelerwoud. In nauw overleg met de gemeente en de Stichting Huis Deelerwoud stelden we een ontwerpbestemmingsplan op dat in juni 2022 ter inzage is gelegd.

Ons ontwerpteam werd ingezet om de stedenbouwkundige visie voor de bouwlocaties om zetten tot beeldkwaliteitsrichtlijnen. Dit stelt de gemeenteraad vast als welstandsbeleid.

Onze afdeling ecologie begeleidde de aanvraag voor de noodzakelijke vergunning Wet natuurbescherming. Zo past die vergunning één op één in het vast te stellen bestemmingsplan. Daarnaast ondersteunden zij bij het versterkingsplan voor de Groene Ontwikkelingszone.

Positieve zienswijzen

Medio 2022 lag het bestemmingsplan ter inzage. Er kwam een enkele zienswijze binnen, waaronder ook een tweetal positieve. De actieve wijze waarop de Stichting Huis Deelerwoud de inwoners van het dorp Hoenderloo heeft betrokken bij de plannen hebben daar zeker invloed op gehad.  

Er is sprake van een nauwe en constructieve samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn en de Stichting vanuit het gemeenschappelijke belang van de revitalisering van het landgoed. Tevens is gedurende de hele planvoorbereiding intensief contact geweest met de provincie Gelderland, gelet op de provinciale belangen en doelen binnen het plangebied.

Als de provincie ook de benodigde vergunning Wet natuurbescherming verleent, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in het voorjaar van 2023 vast.

 

Benieuwd naar het bestemmingsplan? Het lag van 30 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022 ter inzage: NL.IMRO.0200.bp1417-ont1

Links

Henk Veldhuis

Meer weten? Neem contact op met Henk Veldhuis

Directeur / adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0334656545