Skip to main content
  • Omgevingsplan

Omgevingsplan

Onder de Omgevingswet kunnen we ruimtelijke plannen mogelijk maken met een omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen in een gemeente. Een omgevingsplan lijkt in veel opzichten op een bestemmingsplan, maar met een omgevingsplan kan een gemeente een betere integrale afweging maken voor nieuwe initiatieven.

De Omgevingswet biedt veel mogelijkheden om initiatieven te ontwikkelen. Het omgevingsplan is daarin een nieuw instrument. Met onze kennis over omgevingsplannen kunnen we bij een initiatief goed adviseren om een plan op tijd klaar te hebben voor besluitvorming.

Het opstellen van een omgevingsplan is niet het doel op zich! Het is een hulpmiddel om een planinitiatief mogelijk te maken.

 

Het kan zijn dat een plan beter en sneller uitvoerbaar is door een omgevingsvergunning aan te vragen. Of een omgevingsplanactiviteit. Welk instrument nodig is voor een initiatief bepalen we samen en is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld hoe ver het plan is uitgewerkt en wat de ruimtelijke impact van het plan is op de omgeving.

De Omgevingswet en jouw initiatief

De Omgevingswet is een aantal keren uitgesteld. Dit zorgt voor een onzekere periode voor het uitwerken en realiseren van ruimtelijke plannen. De transitieperiode naar de Omgevingswet vraagt om nauwe betrokkenheid en een goede samenwerking. We houden grip op de mogelijke risico’s en handelen adequaat bij obstakels, ook bij de invoering van de wet.

Benieuwd naar de mogelijkheden van de Omgevingswet bij gebiedsontwikkeling? Download dan onze whitepaper of bekijk onze training ‘Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet’.