Skip to main content
  • Een wijziging van het omgevingsplan voor een woningbouwontwikkeling

Een wijziging van het omgevingsplan voor een woningbouwontwikkeling

Hoe doe je dat?

Dit is misschien wel de meest gestelde vraag in de periode direct na 1 juli 2023. Met de gemeente Rhenen maken we een concrete werkinstructie voor ontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus. Trefwoord: pragmatisch. Dat betekent: één overzichtelijke standaard set regels, die voor alle nieuwe ontwikkelingen in de gemeente als uitgangspunt kan dienen. Die regelset is grotendeels gebaseerd op regels uit geldende bestemmingsplannen. Wél opgefrist zodat ze inhoudelijk en qua taalgebruik klaar zijn voor de Omgevingswet.

Regels in het omgevingsplan

Pragmatisch is ook: regels voor ontwikkelingen voorlopig opnemen in een apart hoofdstuk in het omgevingsplan. Daardoor is de regelset te gebruiken voor woningbouwprojecten die haast hebben, los van lopende beleidsontwikkelingen en denkprocessen rondom de invulling van het gemeentelijke omgevingsplan.

Tot slot kiest de gemeente Rhenen ervoor om voorlopig zo min mogelijk gebruik te maken van ruimte voor maatwerk en afwijkingen op standaardwaarden (bijvoorbeeld op het gebied van milieu). De Omgevingswet biedt daar weliswaar volop ruimte voor, maar de besluitvorming over woningbouwontwikkelingen kan sneller als we het proces niet belasten met grote beleidsvragen. Bijvoorbeeld over de bruidsschat. De werkinstructie die we maakten met de gemeente is een belangrijke stap in de voorbereiding op de Omgevingswet.

Heb je vragen, of hulp nodig bij het maken van omgevingsplannen? Neem contact met ons op!

Eva Brascamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider
Eva is een ervaren jurist op het gebied van het ruimtelijke ordeningsrecht en het daarmee samenha...
Deel dit artikel

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied lees je in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in!