Skip to main content

Eva Brascamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider

Eva is een ervaren jurist op het gebied van het ruimtelijke ordeningsrecht en het daarmee samenhangende milieurecht. Na een carrière bij de rijksoverheid en het Havenbedrijf van Rotterdam heeft ze zich verbonden aan ons bureau. Haar aandacht ligt vooral bij het omgevingsplan. Als jurist en projectleider ondersteunt zij gemeenten met het opstellen van omgevingsplannen, en het ontwikkelen van formats en handboeken voor het omgevingsplan. Ook geeft ze regelmatig cursussen en trainingen over dit onderwerp.

Eva heeft veel ervaring met grote infrastructurele projecten en activiteiten in een industriële omgeving. De hernieuwde aandacht voor de raakvlakken tussen ruimtelijke ordening en milieu zijn voor haar dus ‘dicht bij huis’. Zij combineert haar grondige en actuele juridische kennis met een open oog voor de context van de gestelde vraag. Ze haalt plezier uit het vertalen van een ingewikkeld vraagstuk naar een advies waar een project succesvol mee verder kan.