Skip to main content
 • Standaardregels omgevingsplan Breda

Standaardregels omgevingsplan Breda

Zelfs als je (zoals de gemeente Breda) al een bibliotheek hebt met standaardregels voor het bestemmingsplan, dan is er nog een vertaalslag nodig om deze geschikt te maken voor het omgevingsplan. BügelHajema hielp de gemeente deze standaardregels aan te scherpen, zodat ze goed aansluiten bij de systematiek van de Omgevingswet, het DSO én hun eigen regelingen. Ook onderwerpen zoals archeologie en water en het paraplubestemmingpslan Water en Groen namen we op in de standaardregels. Natuurlijk ontbreken de bruidsschatregels over die onderwerpen ook niet.

 • Projectnaam:
  Standaardregels omgevingsplan Breda
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2022-2023
 • Locatie:
  Gemeente Breda
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Breda
 • Projectleider/contactpersoon:

Standaardregels: van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Om standaardregels voor een bestemmingsplan geschikt te maken voor het omgevingsplan, zijn een aantal stappen heel belangrijk.

 1. Ten eerste zit dit in de terminologie; er zullen alternatieven gezocht moeten worden voor termen als bestemming, aanduiding, afwijking, etc.
 2. Ook de digitale standaard vraagt om aanpassingen: zo is het niet gewenst om méér dan één werkingsgebied (locatie) aan een artikel(lid) te koppelen.
 3. Daarnaast zal de structuur en ordening van de regels moeten worden aangepast aan het gemeentelijke casco voor het omgevingsplan.

We toetsen voor de gemeente de door hun opgestelde standaardregels. Dat deden we met de gemeentelijke medewerkers; we organiseerden voor een groep planologen, planjuristen en vergunningverleners een serie bijeenkomsten, waarbij zij samen aan de slag gingen om na te gaan of ze met dit nieuwe ‘bronbestand’ uit de voeten konden. Aan de slag met een casus werkt dan het beste; een concreet stukje van het bestemmingsplan Breda omzetten naar een omgevingsplan. Bijeenkomsten die het nodige opriepen aan eye-openers en vragen bij de nieuwe manier van werken. De resultaten verwerkten we in een aangepaste versie van de standaardregels.

Waardevol: verwerken van verordeningen en thematische regels

Wij zetten voor de gemeente Breda ook hun Erfgoedregels en regels over stedelijk (afval)water om naar het bronbestand voor omgevingsplanregels. Een waardevolle exercitie!

Bijvoorbeeld op het gebied van water. De regels over water uit de Stedelijke Waterverordening (o.a. over aansluiting op riolering) en het Paraplubestemmingsplan Water en Groen (o.a. over afkoppelen van hemelwater), bleken eigenlijk meer met elkaar samen te hangen dan uit de afzonderlijke documenten bleek. Dit hebben we omgezet naar één integrale regeling in het omgevingsplan; een regeling die beter toepasbaar is, en die voor betere resultaten zal zorgen in de praktijk.

Bronbestand als basis

Met dit project ligt er nu een afgerond bronbestand voor de regels van het omgevingsplan van Breda. Nu daar, naast bestemmingsplannen, ook twee verordeningen en een thematisch parapluplan in zijn verwerkt, is de bronbestand nog beter bruikbaar als mal voor toekomstige toevoegingen met andere regels.

Eva Brascamp

Meer weten? Neem contact op met Eva Brascamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider
0334656545