Skip to main content
 • Casco omgevingsplan met standaardregels

Casco omgevingsplan met standaardregels

Samen een casco voor het omgevingsplan maken met een set standaardregels. Lees hier meer over ons plan van aanpak. Met een projectteam van de gemeente Vijfheerenlanden maakten we de planstructuur voor hun omgevingsplan. Daarna verfijnden we datgene dat op papier bedacht is, en maakten een klein omgevingsplan voor een pilotgebied. Zo testten we met de uitvoerders hoe het omgevingsplan in de praktijk zal werken.

 • Projectnaam:
  Casco Omgevingsplan met standaardregels
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2021-2022
 • Locatie:
  Gemeente Vijfheerenlanden
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Vijfheerenlanden
 • Projectleider/contactpersoon:

Ontwerpend aan de slag met het omgevingsplan

Een casco voor een omgevingsplan met een set standaard regels, als basis voor het omzetten van bestemmingsplannen naar het omgevingsplan, dat was de wens van de gemeente. Een uitdaging, omdat er begin 2022 nog veel te leren is over het omgevingsplan. En omdat de gemeente Vijfheerenlanden een fusiegemeente is. Regels in bestemmingsplannen en verordeningen voor dezelfde onderwerpen kunnen daardoor erg verschillen per gebied.

 

Integrale benadering

We maken bij een dergelijk project goed gebruik van de kennis die in de gemeente aanwezig is. Hiermee kunnen we meteen een basis leggen voor een integrale benadering van het omgevingsplan. In de gemeente Vijfheerenlanden is dat goed gelukt. We zijn aan de slag gegaan met een brede, actief betrokken projectgroep, samengesteld vanuit verschillende disciplines. Met de projectgroep maakten we eerst de structuur van het omgevingsplan. In verschillende bijeenkomsten oefende de gemeente met een aantal verschillende structuren om regels in het omgevingsplan te ordenen.

Kiezen voor een onbekende toekomst

Kiezen uit de verschillende structuren voor het omgevingsplan is nog lastig. Begrijpelijk, want het blijft ‘droog oefenen’. Uiteindelijk heeft de gemeente tijd geïnvesteerd om de twee overgebleven opties tegen elkaar af te wegen. Daarna volgde de keuze voor een methode die haar het beste past.

Een aanpak voor standaard regels in het omgevingsplan

Hierna stap 2: het ‘vullen’ van dit casco met standaardregels. Bij deze stap is het schakelen tussen de ambitie en de praktijk: hoe ga je slim om met alle bestaande verschillen tussen bestemmingsplannen? Hoe verwerk je de bruidsschat terwijl nog niet alle beleidskeuzes zijn gemaakt? Hoe ver ga je bij het verplaatsen van regels uit verordeningen naar het omgevingsplan? Als je hiermee in de praktijk aan de slag gaat, komen veel nieuwe vragen op die je niet altijd meteen kunt beantwoorden.

 

Het omgevingsplan is niet in één keer af. Juist de benadering om stap voor stap te ontwerpen maakt het proces overzichtelijk en hanteerbaar.

 

Daarom pakken we dit stapsgewijs aan. We leggen in de standaardregels een eerste set basisvoorschriften vast, die we baseren op wat er al wél bekend is. We kijken daarbij naar maatgevende bestemmingsplannen in de gemeente, en gaan op zoek naar de grote gemene deler. Zijn er detailkeuzes nodig die sterk afhankelijk zijn van een concrete locatie? Dan maken we een aantekening in het casco met de boodschap ‘let op: hier moet je nog iets mee’. Zo is het casco zowel vertrekpunt voor het nieuwe omgevingsplan als een signalering van te nemen acties.

Praktijktest: gebruik een pilot

Om het casco zoveel mogelijk aan de praktijk te testen maken we daarna een klein omgevingsplan. In de gemeente Vijfheerenlanden gebruikten we als pilotgebied Leerdam-Noord. Hier zetten we het bestemmingsplan om naar een stukje omgevingsplan. We maakten gebruik van het casco en de standaard regels.

Je kan dan direct testen of de standaardregels passen. En hierbij gaan we nog een stap verder: we testen zo’n plan direct op werkbaarheid en uitvoerbaarheid met een ‘botsproef’: we leggen het voor aan de projectgroep én een kring van professionals uit de rest van de gemeentelijke organisatie. De lessen die we hieruit leren, nemen we mee om het casco en de standaardregels verder aan te scherpen. Of we voegen informatie toe aan dat onmisbare lijstje met aantekeningen voor concrete locaties.

Het omgevingsplan is niet in één keer af. Juist onze benadering om het stap voor stap te ontwerpen maakt het proces overzichtelijk en hanteerbaar. Benieuwd geworden naar ons plan van aanpak? Neem contact op!

Links

Eva Brascamp

Meer weten? Neem contact op met Eva Brascamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider
0334656545