Skip to main content
 • Omgevingsplan in 'klare taal': leesbaar en toegankelijk

Omgevingsplan in 'klare taal': leesbaar en toegankelijk

Met de gemeente Wageningen aan de slag voor hun eerste omgevingsplan. De gemeente Wageningen pakt dat bij de bron aan: voor een bestaand woongebied van Wageningen zetten we de regels uit het bestemmingsplan om naar een omgevingsplan in Klare Taal: leesbaar en toegankelijk.

 • Projectnaam:
  Een leesbaar omgevingsplan voor Wageningen
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2022-2023
 • Locatie:
  Wageningen
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Wageningen
 • Projectleider/contactpersoon:

Een pilot omgevingsplan maken

Voor een bestaand woongebiedje in Wageningen zetten we de regels uit het bestemmingsplan om naar regels voor het omgevingsplan. Dit zijn de eerste nieuwe regels in het omgevingsplan van Wageningen. Deze regels vormen straks het uitgangspunt als de gemeente Wageningen  voor andere woongebieden regels gaat maken, bijvoorbeeld voor een nieuwe woningbouwontwikkeling. Maar ook de rest van bestaande woongebieden in Wageningen komen uiteraard in het nieuwe omgevingsplan.

Deze eerste wijziging van het omgevingsplan werkten we uit als een pilot. Omdat het een eerste kennismaking is met omgevingsplannen, en de vele nieuwe mogelijkheden die dit plan biedt. Zowel met de inhoud als met het planproces. In deze pilot konden medewerkers van de gemeente meteen ervaring opdoen voor de toekomstige omgevingsplannen.

De regels en de toelichting in deze pilot worden opgesteld in ‘Klare Taal’. Dit is in de gemeente Wageningen het uitgangspunt voor alle geschreven teksten.

Keuzes maken bij het omzetten van bestaande regels

Het omzetten van bestaande regels is meer dan ‘copy-paste’. In het omgevingsplan schrijven we regels op een andere manier op, bijvoorbeeld omdat we nu eenmaal niet meer met ‘bestemmingen’ werken.

Maar er is meer. Met de gemeente Wageningen houden we ook alle regels tegen het licht. We vragen ons bijvoorbeeld af of een regel nog nodig is. Soms zien we ook dat er verschillen zitten tussen regels binnen een gemeente. Het opstellen van een nieuw omgevingsplan is een prachtige gelegenheid om deze ongelijkheden te voorkomen. Bijvoorbeeld kunnen in de ene bestemming ‘Groen’ expliciet speelvoorzieningen zijn toegelaten, en in dezelfde bestemming in een ander bestemmingsplan juist niet. We vragen ons dan af: is dat bewust en terecht? Of kunnen we deze verschillen rechttrekken?

Een omgevingsplan in 'klare taal'

voorbeeld klare taalTot slot kijken we altijd of regels ook eenvoudiger zijn op te schrijven. De juridische taal in ruimtelijke plannen heeft een belangrijke functie, maar is voor de gemiddelde lezer heel ingewikkeld om te lezen. En dat terwijl een omgevingsplan voor zo veel mogelijk mensen begrijpelijk en leesbaar moet zijn!  In het helder opschrijven van regels in het omgevingsplan is heel veel winst te behalen. Ben je benieuwd hoe dat werkt, hier lees je er meer over.

Door te kijken of we regels eenvoudiger op kunnen schrijven, ontstaan toekomstbestendige regelingen!

 

 

Links

Eva Brascamp

Meer weten? Neem contact op met Eva Brascamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider
0334656545