Skip to main content
 • Omgevingsplan voor nieuwbouw 250 woningen

Omgevingsplan voor nieuwbouw 250 woningen

In het kleinschalige landschap aan de oostrand van Epe maakt de gemeente ongeveer 250 woningen mogelijk. Ons bureau maakt de wijziging van het omgevingsplan en coördineert de daarvoor benodigde onderzoeken. We adviseren de gemeente over de keuze en de vormgeving van het omgevingsplaninstrument, nu de basis van het Epese omgevingsplan nog in ontwikkeling is.

 • Projectnaam:
  Wijziging omgevingsplan 't Slath
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2023 - 2024
 • Locatie:
  Gemeente Epe
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Epe
 • Projectleider/contactpersoon:

Omgevingsplan als eindproduct

Het eindproduct van deze opdracht wordt, zoals zo vaak, een wijziging van het omgevingsplan. Maar dat is natuurlijk het sluitstuk, het te gebruiken instrument. Het bepalen van de inhoudelijke uitgangspunten is belangrijker: wat zijn de kenmerken van deze gebiedsontwikkeling die de gemeente bindend wil (of moet) vastleggen in juridische regels?

Daarom ligt tijdens de beginfase van het project de aandacht op het vastleggen van die inhoudelijke uitgangspunten. Dit gebeurt in samenhang met de benodigde onderzoeken, waaruit volgt wat er bijvoorbeeld nodig is om een aanvaardbaar geluidsniveau of een evenwichtige verkeerssituatie te bereiken.

Het uitgestelde instrument: eerst de inhoud dan de vorm

Met het vaststellen van de inhoudelijke uitgangspunten verkennen we langzamerhand met de gemeente het ‘hoe’. Dat is immers nieuw; het vertrouwde van het bestemmingsplan is vervangen door het nieuwe van het omgevingsplan. Samen met de gemeente komen we tot een juridische aanpak die aansluit bij de landelijke afspraken. En die, als het kan, ook al aansluit bij de wensen die de gemeente heeft als het gaat om de vormgeving van hun ‘echte’ omgevingsplan.

Door in het begin de focus te leggen op de inhoud is er ondertussen tijd om rustig na te denken over de vorm. Om uiteindelijk de vorm te kiezen die het beste bij de inhoud past.

Eva Brascamp

Meer weten? Neem contact op met Eva Brascamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider
0334656545