Skip to main content
 • Omgevingsplan Hoorn voor bestaande woonwijken

Omgevingsplan Hoorn voor bestaande woonwijken

De gemeente Hoorn maakt met ons het tijdelijke omgevingsplan voor de bestaande woonwijken in de stad. Binnen deze gebieden zijn op dit moment onder de Wro functies zoals ‘wonen’, ‘groen’ en ‘water’ toegestaan. Echter, met de komst van de Omgevingswet is veel meer mogelijk en zijn er vrije kaders. Straks zijn er veel meer activiteiten, bijvoorbeeld milieuaspecten, die een plek moeten krijgen binnen het plan. Het opstellen van het tijdelijke omgevingsplan is een omvangrijk proces waarin veel en snel geschakeld moet worden.

 • Projectnaam:
  Omgevingsplan Hoorn bestaande woonwijken
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2021-2022
 • Locatie:
  Hoorn
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Hoorn
 • Projectleider/contactpersoon:

Keuzes voor structuur en opbouw

Samen met de gemeente hebben wij onderzocht welke onderdelen binnen de fysieke leefomgeving voor hen van belang zijn. Wij hebben onder andere een inventarisatie gemaakt van de huidige bestemmingsplannen en meegewerkt aan de ‘Verordening voor de fysieke leefomgeving’. Daarbij houden we altijd oog op de regels uit de bruidsschat en de ambities uit de omgevingsvisie.

Bij de start van het traject maakten we samen keuzes over de opbouw, de structuur (het casco) en inhoud van het omgevingsplan. De uitdaging om een omgevingsplan te maken voor het gebied zit vooral in de omzetting van diverse oude planregels uit de vele bestemmingsplannen naar één set passende en dekkende algemene regels. Bij de formulering van regels besteden we veel aandacht aan de uitvoeringskant, de vergunningverlening en handhaving.

Integraal werken

Het gedachtegoed van de Omgevingswet volgend, bepaalt de gemeente niet specifiek wat er in welk gebied kan, maar proberen we samen sturing te geven aan ideeën om een mooie en veilige leefomgeving voor de toekomst te creëren. Integraal werken staat tijdens het traject centraal. Zo leveren verschillende expertises de benodigde input. De gemeente Hoorn gebruikt hiervoor de Scrum-methode. Dankzij hun eigen Scrum-werkwijze heeft de gemeente Hoorn goed in beeld waar nog actiepunten liggen. Door te werken met concrete tussenproducten en regelmatige bijeenkomsten  brengen we om de zoveel tijd de voortgang in kaart. Zo blijft de hele gemeente aangehaakt en op één lijn. Het voornemen is om in 2023 tot afronding te komen.

 

Het gedachtegoed van de Omgevingswet volgend, bepaalt de gemeente niet specifiek wat er in welk gebied kan, maar proberen we samen sturing te geven aan ideeën om een mooie en veilige leefomgeving voor de toekomst te creëren.

Ronald Schipper

Meer weten? Neem contact op met Ronald Schipper

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0592316206