Skip to main content
  • Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Het is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving van een (of meerdere) gemeente(n). De Omgevingswet stelt niet het beleid maar het initiatief centraal. Het maken van een omgevingsvisie kan op vele manieren, en dit geeft mogelijkheden maar ook de nodige twijfels. Want wat is de juiste aanpak, en wat past bij jouw gemeente? Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste invulling en aanpak. Zo maken we met elkaar een omgevingsvisie die past bij de gemeente en de samenleving.

Een nieuwe omgevingsvisie, de juiste aanpak

Een omgevingsvisie zet het initiatief centraal. Daarom zetten we bij het maken van een omgevingsvisie in op het samenbrengen van de samenleving en het openbaar bestuur. De omgevingsvisie is ‘vormvrij’. Dit betekent dat de wet vrijwel geen voorwaarden stelt aan de vorm en inhoud van de omgevingsvisie. Dit geeft een enorme vrijheid aan gemeenten om hun eigen visie voor de lange termijn te schetsen. Een omgevingsvisie kan daarnaast helpen om de Omgevingswet te laten ‘landen’ in de ambtelijke organisatie.

Van controle naar co-creatie

Zo schuiven we van een goede ruimtelijke ordening naar een goede en integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving. En zo komen we van controle en inspraak aan bij dialoog en co-creatie. De resultaten van deze verbindingen leggen we vast in de omgevingsvisie. We maakten al vele omgevingsvisies en ondanks bovenstaande uitgangspunten is iedere omgevingsvisie anders. Het is dan ook hét instrument om de unieke waarden en kenmerken van een gemeente vast te leggen en te laten groeien.
Benieuwd naar de mogelijkheden? We denken graag met je mee. Neem contact met ons op!