Skip to main content
 • Actualisatie omgevingsvisie Elburg

Actualisatie omgevingsvisie Elburg

Veel gemeenten hebben een omgevingsvisie vastgesteld. Daar is een uitgebreid en zorgvuldig proces aan voorafgegaan. Maar dan begint het echt, het gebruiken van de omgevingsvisie in de praktijk. En het kan bijna niet anders, daar hoort ook bijstelling en aanpassing bij. Juist met de nieuwe Omgevingswet kan dat zonder lange processen.

De gemeente Elburg actualiseert als één van de eerste gemeentes in Nederland haar omgevingsvisie.

 • Projectnaam:
  Actualisatie omgevingsvisie Elburg
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2022-2023
 • Locatie:
  Gemeente Elburg
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Elburg
 • Projectleider/contactpersoon:

Omgevingsvisie bijsturen en actualiseren

Een omgevingsvisie bevat de ambities en opgaven van een gemeente voor de komende jaren. Het is dé basis voor verdere beleidskeuzes en regelgeving over de fysieke leefomgeving. Het vormt een kader voor het opstellen van het omgevingsplan, de uitvoering van programma’s en het verlenen van vergunningen. Kortom: de integrale afweging van de fysieke leefomgeving.

Een omgevingsvisie aanpassen is niet ingewikkeld, maar vraagt wel om een integrale aanpak. BügelHajema helpt bij dit proces. Met begeleiding en projectleiding. Door te structureren en aan te scherpen. We hebben daarbij veel aandacht voor draagvlak binnen de organisatie; de omgevingsvisie is alleen een bruikbaar document als het ook binnen de gemeente breed gedragen en ondersteund wordt. Daarom zetten we werksessies, workshops en participatie in.  

 

Tussentijdse aanpassing

Een omgevingsvisie is zeker niet in beton gegoten. Het is juist de bedoeling dat we deze na vaststelling eenvoudig kunnen bijstellen en aanvullen. Ontwikkelingen gaan snel, en met een omgevingsvisie wil een gemeente hierop kunnen anticiperen. Bijvoorbeeld de woningbouwopgave, of de ontwikkelingen in duurzame energie. Biedt de omgevingsvisie voldoende sturing op deze nieuwe opgaven? Misschien is het antwoord ‘nee’. Het is goed mogelijk dat je erachter komt dat aanscherping of bijsturing nodig is.

Dat bijsturen en actualiseren van de omgevingsvisie past helemaal bij de beleidscyclus zoals de Omgevingswet die bedoeld heeft. Zo zorgen we dat we steeds weer aansluiten bij de wensen en uitdagingen van dit moment, met een afgewogen kader.

Elburg actualiseert haar omgevingsvisie

De gemeente Elburg begon als één van de eerste gemeenten met een omgevingsvisie. Inmiddels is de gemeente een traject gestart om haar omgevingsvisie te actualiseren. Met behulp van ons bureau werkt een breed (intern) team van de gemeente aan de actualisatie. Bij deze actualisatie zijn veel verschillende collega’s betrokken, van het sociaal domein, ruimtelijke ordening, tot vergunningverleners.

Foekje Ankersmit (projectleider omgevingsvisie) van de gemeente Elburg geeft aan dat ze nu breder kijken naar de te actualiseren omgevingsvisie. De gemeente ontdekte dat de omgevingsvisie haar ook kan helpen om afwegingen te maken op andere terreinen.

Ook sport, gezondheid, vergrijzing, jeugd- en ouderenzorg zijn steeds meer bepalend voor de manier en de kwaliteit van leven. Deze thema’s spelen daarom ook een belangrijke rol in hoe je over het gebruik en de inrichting van de ruimte denkt. De omgevingsvisie geeft daarvoor de kaders aan. Een actualisatie, onder andere aangevuld met die thema’s, is wat ons betreft een verrijking.   

- Foekje Ankersmit -

 

De gemeente werkt uit op welke manier de vernieuwde omgevingsvisie vorm krijgt. Door na te denken over het detailniveau, over de missie en doelen en welk beleid erin terug moet komen. Hierin nemen we de eerste jaren van het werken met de omgevingsvisie mee. Hoe wil de gemeente de omgevingsvisie inzetten, en op welke onderdelen is aanscherping nodig? “Als we dat weten, weten we namelijk ook wat we aan de inwoners van Elburg moeten vragen.” Een mooi begin van een traject voor een vernieuwde omgevingsvisie!

Links

Marieke Hommes

Meer weten? Neem contact op met Marieke Hommes

Adviseur voor de leefomgeving
0334656545