Skip to main content
 • Omgevingsvisie Hoeksche Waard

Omgevingsvisie Hoeksche Waard

Met de Waardmakers (actieve inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties), maakten we een nieuwe omgevingsvisie, samengesteld van en voor de Hoeksche Waard. Een bijzondere opdracht in een periode van herindeling van deze nieuwe gemeente.

 • Projectnaam:
  Omgevingsvisie Hoeksche Waard
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2018-2019
 • Locatie:
  Hoeksche Waard
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Hoeksche Waard
 • Projectleider/contactpersoon:

Vindtocht en Bouwteams

De omgevingsvisie is opgesteld in twee delen: de vindtocht (fase 1) en de bouwteams (fase 2). Via de vindtocht legden we de basis voor inwoners en organisaties om als waardmaker actief mee te schrijven aan de omgevingsvisie. Hier maakten we gebruik van een oude SRV wagen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Uiteindelijk schreven circa 200 Waardmakers in 20 teams hun eigen visie. Ze hielden rekening met de opgaven waar de Hoeksche Waard voor staat. Die deelvisies zijn in fase 2, bouwteams, samengebracht tot één omgevingsvisie.

Uitdagingen

In het hele proces is geprobeerd de gemeentelijke organisatie stevig aangehaakt te houden en met het proces van de omgevingsvisie ook bij te dragen aan de noodzakelijke cultuurverandering onder de Omgevingswet. Door de fusie van 5 gemeenten was dat niet eenvoudig. Rond de datum van herindeling zijn discussies over de posities in de nieuwe organisatie vermengd met de discussie over het werken in de geest van de Omgevingswet. Toen posities duidelijk waren was de frisse start in een nieuwe organisatie juist een vliegwiel. Anders werken werd eenvoudig opgepakt, waardoor de gemeente klaar is voor de toekomst.

Eindresultaat

De omgevingsvisie is gepubliceerd in een website. Daardoor is de visie voor iedereen goed toegankelijk. De visie nodigt uit om bij te dragen aan de kwaliteiten en opgaven in de Hoeksche Waard. Door het proces is het een zeer breed gedragen visie, die nooit gemaakt had kunnen worden zonder de actieve inzet van de vele Waardmakers. De visie is na de formele procedure unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van december 2019 met een compliment voor het doorlopen proces. De visie kreeg landelijk de nodige aandacht vanwege het doorlopen proces en eindresultaat.

De visie is vooral een uitnodiging aan de mensen en organisaties in het gebied om bij te dragen aan de opgaven van de Hoeksche Waard en bij te dragen aan de kwaliteiten van de Hoeksche Waard. Dat is compact benoemd als ‘bijdragen aan de Hoeksche waarden en Hoeksche werken’.

Links

Henk Veldhuis

Meer weten? Neem contact op met Henk Veldhuis

Directeur / adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0334656545