Skip to main content
 • Koersdocument omgevingsvisie provincie Groningen

Koersdocument omgevingsvisie provincie Groningen

Wat is de koers van de provincie Groningen voor de ruimtelijke inrichting van de Groningse leefomgeving? In het Koersdocument toont Groningen haar plannen. Geen lijvig boekwerk, maar een bondig en beeldend document waarin de belangrijkste Groningse opgaven van richting worden voorzien.

 • Projectnaam:
  Koersdocument Omgevingsvisie provincie Groningen
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2022
 • Locatie:
  Provincie Groningen
 • Opdrachtgever:
  Provincie Groningen
 • Projectleider/contactpersoon:

Koersdocument als opmaat naar de omgevingsvisie

Het Koersdocument is de opmaat naar een nieuwe, eigentijdse omgevingsvisie voor de provincie Groningen. Eigentijds, omdat de nieuwe omgevingsvisie wil sturen op doelen, op ambities. Vanuit ‘mogelijk maken’, en veel minder vanuit ‘verbieden’. Dat past bij de rol van de provincie, om vanuit de gemeenschappelijke provinciale waarden de provincie verder te laten bloeien.

In het Koersdocument duiden we de doelen, ambities en opgaven voor de provincie Groningen. Integraal, zoals de Omgevingswet van ons vraagt en verbonden aan het overkoepelende doel ‘brede welvaart voor alle Groningers’. Dat staat voorop. De ambities en opgaven zijn op deze brede welvaart gericht.

Het Koersdocument maakt gebiedsgerichte, ruimtelijke keuzes op het vlak van verstedelijking, mobiliteit, verduurzaming en niet in de laatste plaats voor de ontwikkelkansen van het Groninger platteland. Lastige dilemma’s, die de provincie niet uit de weg gaat. En de urgentie om te kiezen wordt breed gedeeld, want het Koersdocument is met grote meerderheid door Provinciale Staten vastgesteld.

Dialoog als basis voor het Koersdocument Groningen

BügelHajema werkte mee aan de opzet van het proces. In samenwerking met de provincie organiseerden we werksessies, stelden we de teksten op en verzorgden we het beeldmateriaal voor het Koersdocument.

Start van dit bijzondere project bestond uit het opstellen van een Gids voor Gesprek. Deze gids was de start van de dialoog: gesprekken met overheidspartners, met belangenverenigingen en met jongeren.

In de Gids voor Gesprek zijn de belangrijkste ruimtelijke uitdagingen benoemd, zoals ‘hoe worden we CO2-neutraal?’ Of ‘waar zetten we in op wonen en werken?’ In de gesprekken is steeds gezamenlijk verkend wat de opgave is achter de uitdaging, welke keuzes nodig zijn, welke rol de provincie heeft en hoe samenwerking vorm kan krijgen.

In de Gids voor Gesprek zijn de belangrijkste ruimtelijke uitdagingen benoemd, zoals ‘hoe worden we CO2-neutraal?’ Of ‘waar zetten we in op wonen en werken?’

 

De resultaten van de gesprekken vormden de input voor het Koersdocument. Het heeft geleid tot ontwikkelprincipes voor Groningen en een aanzet voor een gebiedsgerichte aanpak in de Omgevingsvisie. Bovendien heeft de provincie een voorzet gedaan voor de rol die ze wil vervullen: meer als denktank aan het begin van een proces om zo doelen en ambities te verwezenlijken en minder als toetser aan de achterkant.

Van vastgesteld Koersdocument naar omgevingsvisie

Het Koersdocument is op 28 september 2022 door Provinciale Staten van de provincie Groningen vastgesteld. Met het Koersdocument kan de provincie aan de slag met haar nieuwe Omgevingsvisie.

Benieuwd naar het Koersdocument? Je vindt het via onderstaande link.

Links

Janneke Schurer-Grasman

Meer weten? Neem contact op met Janneke Schurer-Grasman

Landschapsarchitect
0592316206