Skip to main content
 • Omgevingsvisie Smallingerland

Omgevingsvisie Smallingerland

In een co-creatieproces met gemeente en samenleving werken aan de toekomst van Smallingerland. Wat is het toekomstbeeld van Smallingerland voor 2040?

 • Projectnaam:
  Omgevingsvisie Smallingerland
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2021
 • Locatie:
  Gemeente Smallingerland
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Smallingerland
 • Projectleider/contactpersoon:

Langetermijndoelen voor de gemeente Smallingerland

De omgevingsvisie schetst de contouren van Smallingerland in de toekomst en moet invulling geven aan de maatschappelijke opgaven die er liggen. We stelden daarbij de vraag: Hoe ziet Smallingerland er in 2040 uit? Langetermijndoelen dus. Maar wel een belangrijk kader voor toekomstige ontwikkelingen. Om de doelen concreter te maken werkten we die uit in vier gebiedsopgaven waar de gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties de komende jaren mee aan de slag gaat.

Het resultaat is een uitnodigend boekje met gemakkelijk leesbare teksten, inspireerde beelden en mooie kaarten. Dit product biedt de gemeente Smallingerland de handvatten om te werken aan een duurzaam, aantrekkelijk en inclusief Smallingerland. De gemeente behoudt haar eigen identiteit, en heeft oog op de kansen en mogelijkheden die de centrale positie in Noord-Nederland haar biedt.

De Omgevingsvisie Smallingerland 2040 is in maart 2022 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. 

Mischa Teensma

Meer weten? Neem contact op met Mischa Teensma

Adviseur Omgevingswet, visie en ruimte / landschapsarchitect BNT
582152515