Skip to main content
  • Participatie

Participatie

De Omgevingswet verandert het ruimtelijke speelveld. Niet in de laatste plaats omdat participatie een belangrijke rol vervult in deze wet. De Omgevingswet benadert de kwaliteit van de leefomgeving integraal. Participatie krijgt een centrale plek, omdat de belangen van de mensen die gebruikmaken van de leefomgeving voorop komen te staan. De manier waarop we participatie invullen is echter vormvrij. Dit kan onduidelijkheid geven. Maar, het biedt vooral heel veel mogelijkheden.

Kiezen voor participatie betekent duidelijkheid geven

Ons advies? Kies! Geef als gemeente precies aan wat er nodig is bij participatie. Welke eisen stel je aan de participatieverplichting en hoe kunnen initiatiefnemers dit vormgeven. Helder beleid toont dat participatie niet vrijblijvend is, maar geeft ook inzicht in hoe je participatie aanpakt.

Lees het artikel over de transitiefase. We horen graag van je als je vragen hebt.