Skip to main content
  • Programma

Programma

Het programma is één van de handige instrumenten uit de Omgevingswet. In het programma beschrijft een overheid concrete maatregelen voor een gebied of beleidsaspect. Het programma is dus uitvoeringsgericht. Lang niet altijd zijn de mogelijkheden voor gemeenten al duidelijk. We gaan dan graag samen met je aan de slag om een programma op te stellen, dat past bij doelen van de gemeente.

Vergroot de slagvaardigheid met een programma

Het programma is een belangrijke schakel tussen enerzijds doelen en ambities en anderzijds resultaten. Het beschrijft niet alleen de stip aan de horizon, maar óók de wegen die de gemeente wil bewandelen om daar te komen. In een programma beschrijf je de verschillende stappen die je als gemeente gaat zetten – en wanneer – om bepaalde doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken.

Goed ingezet kan een programma de slagvaardigheid vergroten en doelen snel dichterbij brengen. Maatregelen en acties rondom de energietransitie? Die kunnen we heel goed vertalen in een programma! De gemeente of provincie kan ze daarmee sneller realiseren, met alle voordelen van dien.
Als gemeente bepaal je zelf welke thema’s of gebieden je wil opnemen in een programma. Ook zijn overheden verplicht om een programma op te stellen bij dreigende overschrijding door een vastgestelde omgevingswaarde, zoals luchtkwaliteit (nationaal) of lokaal vastgestelde omgevingswaarden (in een omgevingsplan).

In dit artikel lees je meer over het stappenplan om tot een programma te komen. Lees ook meer over het programma dat we maakten voor het dorp Exloo!  

Workshops 

Wil je het opstellen van een programma integraal aanpakken met collega's? Bespreek dan eens het inzetten van één van onze workshops of spelvormen. Bijvoorbeeld, door op een interactieve en interessante manier met elkaar verder te praten over de ontwerpen die in jullie programma thuishoren. Dit doen doen we met het Rad van Instrumenten. Of, bekijk met elkaar hoe je de hoofdlijnen van je omgevingsvisie naar concrete actie omzet. Hiervoor gebruiken we de workshop Sturen of Loslaten. De workshops helpen bij het maken van bewuste keuzes en stelt kritische vragen over de sturingsstijl van de gemeente. 

Neem een kijkje bij onze workshops op Beleef de Omgevingswet.  

Wil je als gemeente je slagvaardigheid vergroten en ben je toe aan de volgende stap in de transitiefase van de Omgevingswet? Dan helpen wij je graag verder.