Skip to main content
 • Programma Wehe-den Hoorn, Het Hogeland

Programma Wehe-den Hoorn, Het Hogeland

Het gebiedsprogramma Wehe-den Hoorn is een programma met, van en voor het dorp Wehe-den Hoorn. Hier werkten we in co-creatie met de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Vanuit deze brede en diverse visie op het dorp konden we samenwerken aan concrete opgaven en projecten, die nieuw leven brengen in Wehe-den Hoorn.

 • Projectnaam:
  Gebiedsprogramma Nieuw Leven voor Wehe-den Hoorn
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2021-2022
 • Locatie:
  Wehe – den Hoorn
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Het Hogeland
 • Projectleider/contactpersoon:

Het programma 

Het programma is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. Al is het nog niet veel benut, het biedt wél veel mogelijkheden. Voor de gemeente Het Hogeland de reden om ook met het programma te experimenteren. De ontwikkelingen in Wehe-den Hoorn waren daarvoor een goede aanleiding.

Het programma bood de gemeente de mogelijkheid om een reeks van kansen, een verzameling aan ideeën en enkele concrete opgaven in Wehe-den Hoorn aan elkaar te verbinden. Juist het programma is dan geschikt, omdat het uitvoeren van plannen en het concreet maken van ideeën voorop kan staan.

Ambities uit de omgevingsvisie vertaald in het programma

De ambities uit de Omgevingsvisie hebben de basis gelegd voor het visiedeel van het programma: waar werken we naartoe in Wehe-den Hoorn? Wat zijn onze ambities? De visie is vertaald naar opgaven en projecten waar de gemeente en het dorp mee aan de slag willen. Bijvoorbeeld de herontwikkeling van een verloederd terrein en de herinrichting van een doorgaande weg. Over de projecten zijn ook afspraken gemaakt met eigenaren en initiatiefnemers om daadwerkelijk stappen te zetten in de uitvoering.

Tot slot laat het programma ook zien hoe de gemeente de resultaten van het programma wil volgen en evalueren.

Werken in de geest van de Omgevingswet

Voor de gemeente is het maken van het programma ook een stap geweest in het ‘werken in de geest van de Omgevingswet’. Dat wil zoveel zeggen als het doel voorop stellen, met een open vizier het gesprek starten en maatwerk mogelijk maken.

Het programma is in samenspraak met alle belanghebbenden tot stand gekomen als echte vorm van co-creatie. Van dorpsvertegenwoordiger tot museumeigenaar en van grondbezitter tot ambtenaar, iedereen sprak en dacht gelijkwaardig mee. Aan de hand van een belangendialoog hebben we het gesprek gevoerd over plannen en ideeën. Samen hebben we steeds gezocht  naar mogelijkheden om belangen te verbinden tot nieuwe projecten met meerwaarde voor het dorp. Niet altijd eenvoudig, wel met een positief resultaat!

Het programma voor Wehe-den Hoorn is vastgesteld in het college van B&W. Inmiddels werken de verschillende initiatiefnemers aan de uitwerking van hun projecten.

Links

Janneke Schurer-Grasman

Meer weten? Neem contact op met Janneke Schurer-Grasman

Landschapsarchitect
0592316206