Skip to main content
 • Programma vitaal Platteland Oldebroek

Programma vitaal Platteland Oldebroek

Met hun programma brengen we met de gemeente Oldebroek samenhang aan in de vele opgaven waar het buitengebied van de gemeente mee te maken heeft. Met deze samenhang maken we slimme koppelingen tussen de opgaven en kan de gemeente de regie behouden.

Tevens bevat het programma een aangepast afwegingskader voor initiatieven.

 • Projectnaam:
  Programma Vitaal Platteland Oldebroek
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2020-2022
 • Locatie:
  Landelijk gebied Oldebroek
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Oldebroek
 • Projectleider/contactpersoon:

Orde in de chaos met het programma

Voor het buitengebied van Oldebroek buitelen de visies, strategieën en uitvoeringsprogramma’s over elkaar heen. Bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategie (RES), Regionale Adaptiestrategie (RAS), de provinciale koersnotitie voor de circulaire landbouw, de aanpak van de bodemdaling van het veenweidegebied en de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek.    

Het programma bevat de centrale vraag: “Hoe brengen we samenhang in de vele beleidsstukken en zorgen we dat we ambities ook daadwerkelijk waarmaken, door het maken van koppelingen tussen verschillende beleidsstukken?” Uit het programma blijkt hoe de gemeente met initiatieven in het buitengebied om wil gaan en op welke manier ze andere overheden hierbij betrekt.

Aanpak

Het programma pakt enerzijds de samenhang met allerlei trajecten van andere overheden aan; de parallelle sporen. Anderzijds wil de gemeente de koers niet alleen beleidsmatig bepalen, maar wil ze ook weten waar bij de inwoners van het buitengebied behoefte aan is. Daarom werkt de gemeente met ‘locatiepaspoorten’ per adres en interviews met inwoners/ondernemers uit het buitengebied.

Om de aanpak goed te laten landen is er regelmatig afgestemd met het bestuur. Met name de gemeenteraad is regelmatig bijgepraat over de bedoelingen van het programma. Dit is extra belangrijk, omdat het nieuwe afwegingskader ook een andere rol van de gemeenteraad vraagt.

Inmiddels draaien de eerste pilots die door het programma mogelijk zijn. Benieuwd naar de toepassing? Hier lees je er meer over! 

Eindresultaat

Het programma voor de gemeente Oldebroek bestaat uit een beleidsmatig deel en een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda bevat concrete actiepunten om de komende tijd mee aan de slag te gaan. Onder meer om in een deelgebied aan de slag te gaan met een gebiedsproces om de inwoners uit te dagen bij te dragen aan de doelen uit het programma. Hierbij kan men bijvoorbeeld kijken naar de mogelijkheden om te wonen op boerenerven.

In het licht van de parallelle sporen en de informatie van de inwoners is de koers per deelgebied uit de omgevingsvisie ook bijgesteld. De koers uit de omgevingsvisie vormt een belangrijk onderdeel van het nieuwe afwegingskader voor initiatieven, dat ook in het programma is opgenomen.

Voor een ander deelgebied, het open polderlandschap, heeft de gemeente aangehaakt bij de visie die de stichting van de agrarische ondernemers heeft opgesteld. Deze visie sluit ook weer aan bij het 'Aanvalsplan Grutto'. Zo komen verschillende sporen bij elkaar in het programma van de gemeente Oldebroek. Het programma is in het najaar van 2022 vastgesteld.  

 

Links

Henk Veldhuis

Meer weten? Neem contact op met Henk Veldhuis

Directeur / adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0334656545