Skip to main content
 • Pilots Programma Vitaal Platteland

Pilots Programma Vitaal Platteland

Hoe werk je met een kwalitatief afwegingskader voor ontwikkelingen in het buitengebied? In haar programma Vitaal Platteland heeft de Gemeente Oldebroek een nieuwe manier voor het afwegen van initiatieven vastgesteld. De eerste pilots draaien. Hiermee is gekeken naar hoe invulling gegeven kan worden aan initiatieven, met gebruik van het afwegingskader.   

 • Projectnaam:
  Pilots Programma Vitaal Platteland
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2023
 • Locatie:
  Landelijk gebied Oldebroek
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Oldebroek
 • Projectleider/contactpersoon:

Initiatieven afwegen met het programma

Op 10 november 2022 heeft de gemeenteraad van de Gemeente Oldebroek het Programma Vitaal Platteland Oldebroek vastgesteld (wij stelden dit programma op met de gemeente, je leest er hier meer over). In dit programma zit een nieuwe manier van initiatieven afwegen. Met deze methode kan de gemeente integraal tot oplossingen komen voor de verschillende vraagstukken die in de gemeente spelen.

Het programma biedt ruimte voor maatwerk en flexibiliteit en gaat uit van het per saldo versterken van de omgevingskwaliteit.

 

In het programma benoemt de gemeente concreet de kenmerken waar een initiatief aan moet voldoen om kansrijk te zijn in de uitvoering. Het plan moet bijvoorbeeld:

 • Een bijdrage leveren aan de biodiversiteit;
 • voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering;
 • geen belemmering vormen voor omliggende functies;
 • passen binnen het gemeentelijk woonprogramma;
 • etc.

Meer over deze nieuwe manier van afwegen vind je hier

Stappenplan pilots

In 2022/2023 begon de gemeente met een aantal pilotprojecten om te zien hoe dit afwegingskader in praktijk tot uitgewerkte initiatieven leidt. Met de pilotprojecten  evalueren we het afwegingskader, daar waar nodig kan het zo versterkt worden. Een mogelijkheid die de Omgevingswet biedt!

De eerste pilots die zijn opgestart onder het nieuwe programma volgden een stappenplan:

 1. Keukentafelgesprek. Een goed voorbereid keukentafelgesprek met de gemeente en initiatiefnemer. Samen is besproken wat de wensen zijn van beide partijen en welke aanknopingspunten er zijn voor het versterken van de omgevingskwaliteit.
 2. Schetsen. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met het maken van situatieschetsen en scenario’s waar mogelijk aan gedacht kan worden (bijvoorbeeld de afbeelding hieronder)
 3. Afstemming. De verschillende varianten zijn vervolgens weer besproken met zowel de initiatiefnemer en de gemeente. Gezamelijk wordt de keuze gemaakt voor de optimale en meest haalbare optie.
 4. Bespreken van de pilots. Parallel hieraan hebben we werksessies georganiseerd met de gemeenteraad om met behulp van de verschillende schetsen te inventariseren welke ruimte de gemeenteraad wel of niet wil bieden.

Na de pilotfase wordt het afwegingskader aangescherpt. 

Henk Veldhuis

Meer weten? Neem contact op met Henk Veldhuis

Directeur / adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0334656545