Projecten

Wat we doen bij BügelHajema? Wij werken aan projecten en processen in onze ruimtelijke leefomgeving. Je vindt ons van Schiermonnikoog tot Limburg. Daar werken we als procesbegeleider, onderzoeker, specialist Omgevingswet of ontwerper.

Lees hier meer over ons werk.

Ecologische begeleiding op locatie bij herontwikkeling vakantiepark

Een vakantiepark in Drenthe, aan de rand van Unesco Werelderfgoed met veel natuurwaarden, daar is goed projectleiderschap en ecologisch onderzoek onmisbaar. De vele bijzondere soorten die hier werden aangetroffen door onze ecoloog, maakte een aanpak op maat nodig. Met de juiste ecologische begeleiding op locatie en een nauwkeurige planning met gefaseerde bouw, werd veel mogelijk.

Ontwikkelen in Werelderfgoedgebied? Dat doe je aan de keukentafel

Hoe kun je een agrarisch bedrijf verder ontwikkelen binnen het UNESCO-Werelderfgoedgebied de Beemster? Dat was de centrale vraag in dit project voor de gemeente Purmerend. Hoe behoud je de bijzondere kenmerken van de Beemster en laat je toch nieuwe ontwikkelingen toe? We vonden de oplossing in een overlegstructuur tussen belanghebbenden, deskundigen en de gemeente.

Inrichtingsplan en visualisaties openbare ruimte

Maak samen met de bewoners een hedendaagse en toekomstbestendige inrichting voor De Hoven in de nieuwe woonwijk De Vlierlanden in Ommen. Dat was de opdracht van de gemeente Ommen. Het resultaat zijn vier verschillende ‘hoven’, allemaal met ruimte voor groen en vooral ruimte voor het bergen van het regenwater. Want aan goten en straatkolken doen we niet in dit deel van Vlierlanden!

Beplantingsplan Veluwe, van schets naar hovenier

Een beplantingsplan voor een terrein in één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland; de Veluwe. BügelHajema adviseurs maakte voor een gebied op de Veluwe een beplantingsplan dat volledig aansluit bij de bestaande landschappelijke context en gebiedseigen kenmerken van de Veluwe, en waarbij de eisen van de provincie zijn meegenomen.  

Koersdocument omgevingsvisie provincie Groningen

Wat is de koers van de provincie Groningen voor de ruimtelijke inrichting van de Groningse leefomgeving? In het Koersdocument toont Groningen haar plannen. Geen lijvig boekwerk, maar een bondig en beeldend document waarin de belangrijkste Groningse opgaven van richting worden voorzien.  

Natuurtoets en vleermuizenonderzoek Camping Lauwersoog

Een vleermuisonderzoek om een ontwikkeling op een camping bij Lauwersoog mogelijk te maken. Welke compenserende maatregelen kan je nemen? We dachten in een vroeg stadium mee over de beste oplossing. Deze investering vooraf leverde later in het proces tijdswinst op!

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

In onze nieuwsbrief schrijven we regelmatig over actuele projecten en interessant nieuws.
Benieuwd? Schrijf je hier in!