Skip to main content

Projecten

Wat we doen bij BügelHajema? Wij werken aan projecten en processen in onze ruimtelijke leefomgeving. Je vindt ons van Schiermonnikoog tot Limburg. Daar werken we als procesbegeleider, onderzoeker, specialist Omgevingswet of ontwerper.

Lees hier meer over ons werk.

Woningen bouwen met Actium Assen

Woningcorporatie Actium in Assen gaat de komende jaren tientallen tot honderden woningen in Assen en omstreken bouwen. BügelHajema helpt daar al meerdere jaren bij door de nodige bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen op te stellen. Binnenkort wordt ook de eerste buitenplanse omgevingsactiviteit onder de nieuwe Omgevingswet opgeleverd.

Ruimtelijk kader stationsomgeving Wezep

Wat maakt de stationsomgeving van Wezep tot een aantrekkelijk gebied, met zowel een functie als recreatieve poort naar de Veluwe als een mooie entree richting Wezep? We maakten voor dit gebied een ruimtelijk kader met een breed gedragen toekomstbeeld.

Advies ruimtelijke procedure Meerstad

Grootschalige woningbouwontwikkeling tijdens de Transitiefase: een op maat gesneden juridisch-planologisch advies voor het gebiedsontwikkelingstraject onder de Omgevingswet voor het woongebied Meerstad.

Inpassingsplan en bestemmingsplan middelbare school in Borger

Al is het Esdal College in Borger een relatief kleine school, de gemeente wilde de locatie voor deze middelbare school toch graag in Borger houden. Dat is gelukt. Voor de school is een nieuwe locatie gevonden, met een nieuw gebouw dat technisch en functioneel heel lang mee kan.    

Ruimte-voor-ruimteregeling Schiphorsterweg 5-7 te Schiphorst

De boerderij De Reesthorst, een rijksmonument, maken we met een ruimte-voor-ruimteregeling geschikt voor meerdere woningen. De agrarische bestemming verdwijnt, de oorspronkelijke boerderij wordt gesplitst én er komt ruimte voor een derde woning. Dit kan alleen met veel aandacht voor de monumentale status, natuurwaarden en het (cultuurhistorische) landschap.

Natuurbegraafplaats Mantingerveld

Een inrichtingsplan voor een natuurbegraafplaats, waarbij het gebied ook onderdeel is van een groter natuurgebied. Een bijzonder project waarbij de organische cyclus op verschillende manieren centraal staat.

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

In onze nieuwsbrief schrijven we regelmatig over actuele projecten en interessant nieuws.
Benieuwd? Schrijf je hier in!