Skip to main content
 • Oldebroek West fase 3

Oldebroek West fase 3

Met de gemeente Oldebroek ontwikkelden we een stedenbouwkundig ontwerp en het bijbehorende bestemmingsplan voor de nieuwbouw van circa 230 woningen. Bij de ontwikkeling en de te maken keuzes zijn diverse inwoners van Oldebroek en belanghebbenden interactief betrokken. Hiervoor gebruikten we onder andere een digitale informatieruimte, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Na de keuze tussen verschillende varianten stelden we een beeldkwaliteitsplan op en zorgden we voor de juridische-planologische procedure.

 • Projectnaam:
  230 woningen Oldebroek West fase 3
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2023 - heden
 • Locatie:
  Gemeente Oldebroek
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Oldebroek
 • Projectleider/contactpersoon:

Het bestaande landschap als basis

De verkaveling is geënt op de bestaande landschappelijke structuur die gekenmerkt is door langgerekte verkavelingsstroken, met daartussen sloten en elzenhagen. Dit noemen we ook wel 'slagen'. Deze slagen hebben tijden lang op deze plek het beeld bepaald. Deze bestaande structuur is de basis van het stedenbouwkundig ontwerp voor Oldebroek West 3.

Een flexibel plan met ontwikkelingsruimte

Na een interactief proces met omwonenden, onder meer met een digitale informatiemarkt, is een keuze gemaakt voor één van de varianten. Voor deze variant hebben we een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Daarna werd het tijd het ontwerp vast te leggen in een bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan heeft een flexibele opzet. De keuze voor een relatief globale manier van bestemmen zorgt voor speelruimte bij het uitwerken van de verdere planontwikkeling. In het bestemmingplan is natuurlijk wel rekening gehouden met de belangrijke elementen uit het nieuwe woongebied, zoals die zijn vormgegeven in het beeldkwaliteitsplan.

Richting vaststelling

Het bestemmingsplan is in december 2023 als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gegaan. Dit is de volgende en laatste stap voordat Oldebroek-West de realisatiefase in kan. De vaststelling van dit plan kan nog als bestemmingsplan, aangezien het ontwerpbestemmingplan vóór de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is gepubliceerd.

Links

Niek Geurts

Meer weten? Neem contact op met Niek Geurts

Adviseur voor de leefomgeving / GIS-specialist
0334656545