Skip to main content
 • Hoogstedelijke ontwikkeling met hoge snelheid: Stadshaven Nijkerk (Fase 2)

Hoogstedelijke ontwikkeling met hoge snelheid: Stadshaven Nijkerk (Fase 2)

Ten noorden van het huidige gemeentehuis van Nijkerk wil de gemeente ongeveer 570 woningen realiseren. Het wordt een hoogstedelijk woon- en leefgebied met een hoogteaccenten tot wel 50 meter! Het gebied ligt naast de haven van Nijkerk, waar zich ook veel bedrijven bevinden. Dit brengt een aantal planologische puzzels met zich mee rondom onder andere geluid, geur en verkeer.

 • Projectnaam:
  Stadshaven Nijkerk, Fase 2
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2023-2031 (start aanleg gepland in 2025)
 • Locatie:
  Nijkerk
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Nijkerk
 • Projectleider/contactpersoon:

Tetris met gebouwen

De locatie Stadshaven fase 2 bevindt zich naast de haven van Nijkerk. Het is een gebied met een stoere uitstraling en zicht op het water. De binnenstad van Nijkerk ligt op vijf minuten loopafstand. Kortom: een ideale locatie voor veel mensen om te wonen. Maar deze ideale locatie brengt nodige puzzels met zich mee.

Een woningbouwplan van 570 woningen naast allerlei soorten bedrijvigheid is nog een hele puzzel!

Hoe pas je 570 woningen in naast redelijk zware bedrijven? Hoe borg je de belangrijkste stedenbouwkundige aspecten, zonder dat je alles gelijk in beton giet? En hoe vertel je dit op een begrijpelijke manier aan de omwonenden?

Deze vragen hebben niet altijd een eenduidig antwoord. Het vereist schuiven met plannen, goed nadenken wat je specifiek vastlegt en wat niet, en bovenal: een creatieve instelling waarmee je kansen ziet voor slimme oplossingen. En waarmee je mooie combinaties ziet waarmee de laatste stukjes op zijn plaats vallen. Het is bijna vergelijkbaar met een spelletje Tetris, maar dan met gebouwen.

Hoogstedelijke ontwikkeling met hoge snelheid

De ontwikkeling van Stadshaven zit aan een deadline vast. Gemeente Nijkerk wilde graag nog onder de Wro de procedure doorlopen. Dat betekent een strakke planning. Om die planning te halen is een geoliede machine noodzakelijk, zowel bij ons, de adviseur, maar ook bij de gemeente. Het tweewekelijkse voortgangsoverleg wat we hierbij hadden bleek erg waardevol. Ook moet je niet bang zijn om over hobbels heen te springen, en hier en daar een wat gedurfde keuze te maken.

Het resultaat mag er zeker zijn! In 9 maanden is het gelukt om voor deze ontwikkeling een bestemmingsplan op te stellen en deze ter inzage te leggen.

De uitgestelde keuze van het juridisch instrument

Bij de start was onzeker of een bestemmingsplan onder de Wro nog ging lukken. Daarom is de keuze van het instrument (bestemmingsplan of wijziging omgevingsplan) vooruitgeschoven. Eerst hebben we alle onderzoeken en juridische keuzes in beeld gebracht en verwerkt tot een nota van uitgangspunten. Die nota is ook onderdeel geweest van overleg met de ambtelijke organisatie en vooroverlegpartners. Dit leverde een goed en compleet beeld op en op basis hiervan is de keuze voor het instrument gemaakt: een ontwerpbestemmingsplan bleek zeker verantwoord.

Het exploitatieplan kon helaas niet op tijd klaar zijn. Dit is opgelost door de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet te benutten. Daarmee is dit een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte geworden.

Links

Henk Veldhuis

Meer weten? Neem contact op met Henk Veldhuis

Directeur / adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0334656545