Skip to main content
 • Omgevingsvisie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Omgevingsvisie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn samen aan de slag gegaan met hun omgevingsvisie. Eén gezamenlijke visie voor drie gemeenten. Met samen werken en samen doen bereiken ze meer. In een unieke combinatie met Royal HaskoningDHV helpen wij de gemeenten bij het maken van de omgevingsvisie.

 • Projectnaam:
  Omgevingsvisie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2023 - 2024
 • Locatie:
  Gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
 • Opdrachtgever:
  gemeente Stede Broec, gemeente Enkhuizen en gemeente Drechterland / SED organisatie
 • Projectleider/contactpersoon:

Drie gemeenten, samen sterk met één inhoudelijke omgevingsvisie

De samenwerkende gemeenten vinden het belangrijk dat de omgevingsvisie een visie is voor het hele SED-gebied. Een visie waarin bewoners van de drie gemeenten zich herkennen en die gedeeld wordt door alle drie de gemeenteraden. Daarmee staan de gemeenten sterk in een tijd waarin er veel en complexe uitdagingen zijn.

Naast gedeelde projecten en uitdagingen hebben Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland ook hun eigen, unieke kenmerken. Hiervoor is ook ruimte in de omgevingsvisie. Zó krijgen de bijzondere kenmerken van iedere gemeente een plek onder de gedeelde paraplu van de SED-omgevingsvisie.

Het samen optrekken heeft ook het voordeel dat de doelen en ambities uit omgevingsvisie soepel en op dezelfde manier kunnen worden vertaald naar de omgevingsplannen voor Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

En als we het over samenwerking hebben: voor deze opdracht werken BügelHajema adviseurs en Royal HaskoningDHV samen in een combinatie. Deze combinatie zorgt voor een robuust team met stevige specialisten. ‘Samen zijn we sterk’ geldt dus zowel voor de drie gemeenten als voor ons als adviesbureaus!

De bouwstenen als basis

In de drie gemeenten ligt een waardevolle basis: de in 2021 opgestelde Bouwstenen voor de omgevingsvisies. In de Bouwstenen staan per gemeente de unieke kwaliteiten opgeschreven. Daarnaast zijn er ook duidelijke overeenkomsten en uitdagingen benoemd.

Nu de gemeenten inhoudelijk aan de slag zijn gegaan met de omgevingsvisie zijn deze bouwstenen door middel van een enquête opgefrist en is er extra informatie aan toegevoegd.

De bestaande waarden spelen een belangrijke rol in de omgevingsvisie. Op de website van de omgevingsvisie staat daarom een interactieve waardenkaart. Hiermee kan iedereen zien welke waarden voor een bepaald landschap of kern belangrijk zijn.

Week van de Omgevingsvisie

De bouwstenen zijn geactualiseerd en de bestaande waarden en opgaven zijn benoemd. Nu is het tijd om strategische keuzes te maken om richting te geven aan de thema’s uit de omgevingsvisie!

Niet alles kan overal. Op sommige plekken moeten keuzes worden gemaakt. De inbreng van inwoners, belangenbehartigers, stakeholders en geïnteresseerden kan daar zeker bij helpen.

In de ‘Week van de Omgevingsvisie’ halen we in de drie gemeenten met behulp van verschillende methodes en werkvormen per thema zoveel mogelijk informatie, ideeën en prioriteringen op.

We willen ook graag mensen spreken die misschien minder snel bij een participatiebijeenkomst zouden aanschuiven. Daarom knopen we op verschillende drukke locaties (zoals een station) het gesprek met inwoners en bezoekers aan.

Links

Mischa Teensma

Meer weten? Neem contact op met Mischa Teensma

Adviseur Omgevingswet, visie en ruimte / landschapsarchitect BNT
582152515