Skip to main content
 • Woningen bouwen met Actium Assen

Woningen bouwen met Actium Assen

Woningcorporatie Actium in Assen gaat de komende jaren tientallen tot honderden woningen bouwen in Assen en omgeving. BügelHajema helpt daar al meerdere jaren bij door de nodige ruimtelijke plannen en onderbouwingen op te stellen. Binnenkort wordt ook de eerste buitenplanse omgevingsactiviteit onder de nieuwe Omgevingswet opgeleverd.

 • Projectnaam:
  Woningbouwprojecten Actium Assen
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2020-2023
 • Locatie:
  Assen
 • Opdrachtgever:
  Woningbouwcorporatie Actium
 • Projectleider/contactpersoon:

Nationale prestatieafspraken

Het Rijk beoogt met het Programma Woningbouw de 'regie op de volkshuisvesting'  te herpakken. Tot en met 2030 worden er in  Nederland 900.000 woningen gebouwd.

Om dit doel te bereiken zijn door het Rijk, Aedes, VNG en Woonbond de 'Nationale Prestatieafspraken' gemaakt, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid van woningen. De Drentse bijdrage aan de nationale woningbouwopgave is daarbij vastgesteld op de netto toevoeging van 13.000 woningen tot en met 2030.

Regionale woondeals

Door het Rijk en provincies zijn vervolgens regionale woondeals gesloten met de gemeenten. De 'Interprovinciale Woondeal Regio Groningen - Assen' werd op 15 februari 2023 ondertekend door het Rijk, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. De Woondeal omvat een opgave van in totaal 21.000 te bouwen woningen tot 2030.

 

 De essentiële rol van de woningcorporatie 

Michiel Roosendaal van Actium: 'we vinden het belangrijk om de woningbouwopgave samen met onze huurders op te pakken. Participatie van huurders en de huurdersvereniging vanaf het prille begin is voor ons gebruikelijk.

 

Woningcorporatie Actium speelt hierin een belangrijke rol, door de sloop en nieuwbouw van honderden woningen in Assen en de wijdere omgeving. De afgelopen jaren heeft Actium meer dan 600 woningen gesloopt en daarvoor nieuwe sociale huurwoningen teruggebouwd. Ook vrijkomende binnenstedelijke locaties in Assen vormen ze om tot nieuwe woonlocaties voor huurders. Betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid staan hierin centraal.

Michiel Roosendaal van Actium: Dit heeft geresulteerd in een groot aantal plannen waarbij bijna geen bezwaar of beroep is aangetekend. Dit leidt ertoe dat we relatief snel bouwplannen kunnen realiseren’.

 

Door BügelHajema is aan een groot aantal van deze sloop- en nieuwbouwplannen gewerkt, ook in het kader van het project  'Mijn buurt Assen'. In nauwe samenwerking met Actium, gemeente en de architect is een groot aantal ruimtelijke plannen opgepakt en afgerond. Dat heeft inmiddels geresulteerd in meerdere opgeleverde of in aanbouw zijnde nieuwbouwprojecten.

Hermien Kerperien

Meer weten? Neem contact op met Hermien Kerperien

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0592316206