Skip to main content

Hermien Kerperien

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Hermien is een ervaren allround adviseur en projectleider, die op grond van haar persoonlijkheid, kennis en ervaring in procesmanagement en op het inhoudelijke vlak in ruimtelijke ordening en milieu tegenstrijdige belangen tot een integrale en gedragen visie kan verwerken. Ieders mening zowel van gemeente, corporatie, ontwikkelaar als burger telt mee. Haar bestuurlijke, leidinggevende en politieke ervaring leidt ertoe dat ze over haar eigen grenzen heen kan kijken. Daarnaast is ze resultaatgericht en is ze goed in staat interne en externe teams te sturen op het vervaardigen van haalbare en betaalbare plannen.