Skip to main content
 • Ruimtelijk kwaliteitskader Venray

Ruimtelijk kwaliteitskader Venray

Een ruimtelijke kwaliteitskader voor de gehele gemeente Venray. Het kwaliteitskader is het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en de eerste bouwsteen voor het omgevingsplan. 

 • Projectnaam:
  Ruimtelijk kwaliteitskader Venray
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2023
 • Locatie:
  Gemeente Venray
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Venray
 • Projectleider/contactpersoon:

Inspiratie en toetsing

De gemeente Venray maakte eerder een omgevingsvisie, waarin de waarden beschreven staan die samen de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente vormen. 

Als vervolg op de omgevingsvisie stelden we met de gemeente een integraal ruimtelijk kwaliteitskader op. Hierin is de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Venray in meer detail vastgelegd. Dit ruimtelijk kwaliteitskader dient als belangrijke bouwsteen voor het op te stellen Omgevingsplan Venray.

Ook voor nieuwe ontwikkelingen, waarvoor een buitenplanse vergunning nodig is, biedt het ruimtelijk kwaliteitskader een toetsingskader.

In het ruimtelijk kwaliteitskader is vastgelegd welke kwaliteiten belangrijk zijn om te behouden en welke ontwikkelingen gewenst zijn. Het vormt zo een inspiratiedocument voor initiatiefnemers en bevat aanbevelingen die helpen om een initiatief zo goed mogelijk in te passen rekening houdend met de omringende waarden.

Beleid ruimtelijke kwaliteit gebundeld

Het ruimtelijke kwaliteitskader is vormgegeven in een. Hierin staat:

 • Enn beschrijving van de doelen uit de omgevingsvisie; 
 • Een stappenplan voor initiatieven;
 • Een beschrijving van de deelgebieden.
 • De deelgebieden uit de omgevingsvisie zijn verder opgesplitst kunnen bekeken worden op een informatieve kaart;
 • Ook de welstandsnota van de gemeente is geïntegreerd in de website.

Hiermee is al het beleid voor ruimtelijke kwaliteit van de gemeente gebundeld op één plek.

Gelijk op met ruimtelijke plannen

Gelijk met het vaststellen van het ruimtelijk kwaliteitskader heeft de gemeente een herziening van de bestemmingsplannen buitengebied vastgesteld. Daarmee borgt de gemeente dat diverse binnenplanse afwijkingen voor een toetsing naar een goede inpassing verwijzen naar het nieuwe ruimtelijke kwaliteitskader. 

Tanja Casimir

Meer weten? Neem contact op met Tanja Casimir

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0334656545