Skip to main content

Andries van den Berg

Landschapsarchitect BNT

Andries van den Berg is landschapsarchitect, maar bovenal is hij een inspirator, zowel binnen onze organisatie als bij onze opdrachtgevers. Hij heeft het vermogen om snel te doorzien wat de kern van de opgave is en waar zich nieuwe kansen voordoen. En hij kan dat, al schetsend en filosoferend, op een overtuigende wijze overbrengen. Daarbij weet hij vaak een toegevoegde waarde te vinden door de verschillende schaalniveaus met elkaar te verbinden of door er op het juiste moment andere actoren bij te betrekken. Bovendien verschaft zijn verbintenis met de Hanzehogeschool Groningen hem de mogelijkheid om diepgaandere theorie en praktijk aan elkaar te koppelen en om die kennis actief in te zetten bij onze projecten.